Medical Humanities moet complexe zorgvraagstukken op raakvlak geneeskunde en geesteswetenschappen gaan oplossen

© iStockphoto.com/176565702

UMC Utrecht en Universiteit Utrecht starten vanaf september 2022 met de nieuwe masteropleiding Medical Humanities. Dit interdisciplinaire en innovatieve MSc-programma is ontwikkeld door de faculteiten Geneeskunde en Geesteswetenschappen (Universiteit Utrecht) i.s.m. het UMCU, en is de eerste master in Nederland die deze disciplines op deze manier combineert.

Inspelen op maatschappelijke vragen

Met dit nieuwe programma willen het UMC Utrecht en de faculteiten Geneeskunde en Geesteswetenschappen inspelen op de breed gevoelde noodzaak om oplossingen te vinden voor wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg en gezondheid. Vraagstukken als: Hoe blijft de zorg menselijk in een steeds digitalere omgeving en welke ethische afwegingen spelen hierin een rol? Hoe ga je om met patiënten die minder vertrouwen hebben in de wetenschap en gezagsdragers? Hoe kunnen we kunst en muziek inzetten om (chronische) pijn beter uit te leggen aan anderen? En: Hoe verhogen we de therapietrouw van laaggeletterde patiënten via communicatie?

Uitwisseling van kennis

Vraagstukken zoals deze vragen om professionals die de geneeskunde en biomedische wetenschappen kunnen verbinden met de geesteswetenschappen, ofwel de humanities. In de nieuwe master gaan studenten hiermee aan de slag door uitwisseling van kennis, competenties en inzichten. Enerzijds vanuit de geneeskunde en gezondheidswetenschappen en de zorgdisciplines. En anderzijds vanuit de geesteswetenschappelijke disciplines, zoals filosofie, ethiek, geschiedenis, communicatie, literatuur en kunsten.

Per september van start

Per september 2022 kunnen minimaal 25 studenten van start gaan. De studenten die (onder specifieke voorwaarden) kunnen instromen zijn studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen of Geesteswetenschappen. Ook professionals die al in het zorgdomein werken kunnen deze master volgen.