MBLS: de succesvolle nieuwe bachelor

Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS) is de nieuwe, Engelstalige bachelor opleiding van de Faculteit Bètawetenschappen. In het jaar 2021-2022 begonnen er 69 studenten, dit academische jaar zijn het er twee keer zoveel. Een gesprek met opleidingsmanager Bertrand Kleizen en opleidingsdirecteur Eric Huizinga over het succes van de nieuwe opleiding en de praktische gevolgen daarvan.

Bachelor's programme in Molecular and Biophysical Life Sciences

MBLS is een interdisciplinaire bachelor. De opleiding combineert invalshoeken vanuit biologie, chemie, farmaceutische wetenschappen en fysica. Geïnteresseerde studenten moeten dan ook een bèta-brede oriëntatie hebben. Bertrand: ‘We beginnen met een breed overzicht van de celbiologie, gevolgd door specifieke kennis van wiskunde en programmeren dat de basis vormt voor vervolg vakken. Daarna zoomen we in op de organische en fysische chemie en de biochemie om daarna weer uit de zoomen naar biologische- en fysische systemen. Zelf gebruik ik vaak de metafoor van een harmonica beweging. Zo zou je de inhoud – en alle facetten van de Life Sciences – binnen MBLS kunnen omschrijven.’

Engels als voedingsbodem voor groei

Dat de bachelor Engelstalig is, is een belangrijke verklaring voor de hoge instroom. In het huidige academische jaar zijn er 143 studenten begonnen, waarvan de helft uit het buitenland. Kleizen: ‘We hebben gemerkt dat de groei écht zit in het feit dat we een internationale studie zijn. De groei zit bij de internationale aanmeldingen, niet zo zeer bij de Nederlandse’. Vlak voor de zomer waren er 450 volledig ingediende buitenlandse aanmeldingen. Huizinga: ‘Dat was waanzinnig. Het is dan ook enorm spannend hoeveel studenten er in september daadwerkelijk beginnen. ’We proberen vooraf een zo goed mogelijke schatting te maken van het aantal startende studenten, maar het blijft spannend tot ze bij de kick-off van het nieuwe academische jaar voor je zitten in de collegebanken.

We hebben gemerkt dat de groei écht zit in het feit dat we een internationale studie zijn.

Daarbij moet gezegd worden dat MBLS relatief zware ingangseisen heeft. Vandaar ook dat de groep uiteindelijke starters veel kleiner is dan het aantal aanmeldingen. Niet iedere aanmelding voldoet aan de voorwaarden. Kleizen: ‘We vragen Wiskunde B, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie op VWO-niveau. In Nederland is dat een dubbel VWO profiel natuur & techniek (NT) en natuur en gezondheid (NG), maar in het buitenland bestaat hiervan niet altijd een equivalent’. Toch kun je er niet zeker van zijn dat buitenlandse studenten met één of meer deficiënties uiteindelijk niet komen. Sommige studenten zijn zeer gemotiveerd en behalen één of meerdere VWO-certificaten in de zomervakantie, waardoor ze plots alsnog aan de instroomeisen voldoen. Begin september is dan ook hét moment van de waarheid. Komen de voorspellingen uit of zit je ineens met een capaciteitsprobleem? 

Over capaciteit gesproken. Wij als opleiding vinden 150 studenten voor nu het maximale aantal studenten om goed en gevarieerd praktisch onderwijs te geven in de eerste (en verplichte) fase van hun opleiding. Eén van de pijlers van de opleiding is dat er niet wordt ingeleverd op practica, die in vier van de in totaal tien verplichte vakken wordt aangeboden. Bovendien, stelt Huizinga, profileert MBLS zich als “research-connected” opleiding. Dit vertaalt zich onder andere in een afstudeerproject waarin een student daadwerkelijk in aanraking komt met de dagelijkse praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Bertrand: ‘Hoe groter de opleiding des te lastiger het wordt om practica aan te bieden, omdat er gewoon te weinig practicum capaciteit is. Met de instroom van 143 studenten zit MBLS voor het jaar 2022-2023 dus precies goed.”

Inzet en toekomst

De forse toename van de instroom is een mooi resultaat, maar hoe zorg je ervoor dat de internationale classroom ook daadwerkelijk een succes wordt?” Kleizen: ‘community, is de sleutel voor ons succes’. Niet alleen werkgroepen, hoorcolleges en de online leeromgeving zijn in het Engels, ook de Nederlandse studenten gaan op in het Engels. ‘Je wilt dat de groepen met elkaar mengen en dat, bij wijze van spreken, de gesprekken bij de koffieautomaat en alle studentengrappen, in het Engels gemaakt worden’. ‘We hebben een fantastische groep en wij zetten heel erg in op community.’ De introductietijd speelt dan ook een grote rol. Met meer dan honderd aanmeldingen voor het introductiekamp –mogelijk gemaakt door onze introductiecommissie en het bestuur van U.L.S.V. Amino (de MBLS studievereniging) – is de introductieperiode een hele mooie start geweest van het nieuwe jaar.

Primair willen we onze studenten een uitstekende opleiding bieden.

Huizinga: ‘Primair willen we onze studenten een uitstekende opleiding bieden’. Ik ben heel blij met de inzet van de wetenschappers en onze docenten-community, hun betrokkenheid is geweldig. Dat zorgt ook voor een mooie impuls. Daarvoor moeten we soms wat interdepartementale hordes overwinnen, maar als je opleiding dan zó gevonden wordt door de student… Dat voelt als een beloning van ieders werk’.

Kleizen concludeert: ‘We willen dat de studenten tevreden zijn, zodra daar scheurtjes in ontstaan schiet je jezelf in je voet. Zij moeten met een goed gevoel afstuderen en klaar zijn voor de volgende stap in hun educatieve en professionele carrière. Uiteindelijk zijn zij onze ambassadeurs. Als we dat kunnen waarborgen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken over de aanmeldingen in het volgende jaar’. Tegelijkertijd, besluiten beide heren: ‘het zal opnieuw spannend worden.’