Maureen Schrijen wint twee prijzen met scriptie over buitensporige prijzen van geneesmiddelen

Maureen Scrhijen wint twee prijzen met haar scriptie
Maureen Schrijen studeerde cum laude af in Europees recht aan de Universiteit Utrecht.

"De scriptie van Schrijen past heel goed in het huidige debat in Nederland en elders, over de prijsstelling van farmaceutische producten en over verschillende manieren waarop de centrale overheid en zorgverzekeraars kunnen proberen deze prijzen te reguleren." Lovende woorden van de jury op Congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2018, waar de scriptie van Maureen Schrijen, alumna van de Universiteit Utrecht, als beste werd verkozen.

Maureen Schrijen, momenteel trainee vanuit de Academie voor Wetgeving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, won zowel op dit congres, als op 26 september bij de Autoriteit Consument en Markt, de prijs voor de beste scriptie. Hij is getiteld Excessive prices in the pharmaceutical sector: is competition law the best remedy? Schrijen geeft in haar scriptie volgens de jury van het Congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht een grondige beschrijving van de manier waarop concepten als marktafbakening, dominantie en buitensporige prijsstelling in de farmaceutische sector kunnen worden toegepast. Ze beschrijft ook de belangrijkste gevallen waarin buitensporige prijzen werden toegepast op farmaceutische producten in de EU en welke beleidslessen worden getrokken uit deze gevallen.

Prijsregulering, octooien en mededingingsrecht

Door over de grenzen van het mededingingsrecht heen te kijken, ging Schrijen volgens de jury vervolgens verder met het wegen van de effectiviteit van het mededingingsrechtelijke verbod om misbruik te maken van een machtspositie als regelgevingsinstrument. Ze vergeleek dat met alternatieve instrumenten, zoals prijsregulering, aanpassingen in het octrooibeschermingssysteem en verplichte licenties. De jury vond, naar eigen zeggen "vooral de combinatie van een zeer grondige analyse van het mededingingsrecht met een bespreking van andere beleidsinstrumenten prettig."

Masterprogramma European Law

Schrijen schreef de prijswinnende scriptie voor haar masterprogramma European Law aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar cum laude af in juni 2018. Ze werd begeleid door Prof. mr. dr. Anna Gerbrandy en Dr. Salvatore Nicolosi. Schrijen rondde daarvoor ook het programma Staats- en bestuursrecht cum laude af in Utrecht.