22 augustus 2019

Marleen van Rijswick lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Prof. mr. Marleen van Rijswick is met ingang van 1 juli 2019 benoemd als plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 

Het CBHO is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling. Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak. Tegen die uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk. 

Naast haar expertise als jurist en hoogleraar is Marleen van Rijswick haar ervaring met zowel de wetenschap als het hoger onderwijs doorslaggevend voor de benoeming. Ze was vice-voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (CBE) in Utrecht. Leden van het CBHO en de plaatsvervangende leden worden bij koninklijk besluit benoemd. 

Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de vraag hoe het recht kan bijdragen aan een billijk en duurzaam waterbeheer dat gebaseerd is op gedeelde verantwoordelijkheden. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank in Den Bosch.

Meer informatie over het CBHO