13 maart 2017

Mark Bovens in De Groene: politieke scheidslijn is sociaal-cultureel

Het politieke landschap wordt niet meer verdeeld door een traditionele links/rechts-tegenstelling, maar door een ‘globaliseringsscheidslijn’. Volgens Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), is de huidige scheiding vooral sociaal-cultureel van aard. Kiezers zijn grofweg onder te verdelen in nationalisten en kosmopolieten.

Oude politieke tegenstellingen zijn vervaagd. Als het gaat om globalisering en nationale identiteit staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Bovens in De Groene: “Waar het vroeger ondenkbaar zou zijn dat Wiegel en Den Uyl in één kabinet zouden zitten, is het nu ondenkbaar dat Wilders en Pechtold samen regeren.”

Lees het hele artikel op groene.nl: De nieuwe kloof