Marjolijn Bol en Sanli Faez treden toe tot De Jonge Akademie

Marjolijn Bol (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) en Sanli Faez (Natuurkunde) treden toe tot De Jonge Akademie, een zelfstandig KNAW-platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Zij worden officieel als lid geïnstalleerd op 23 maart 2021. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken ze zich sterk voor projecten op de gebieden van wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie. 

 

Marjolijn Bol

Marjolijn Bol

Waarom willen kunstenaars objecten maken die lang bewaard kunnen blijven? En waarom willen opdrachtgevers dit soort objecten bezitten? Deze vragen wil Marjolijn Bol in haar huidige onderzoek naar de geschiedenis van duurzaamheid in de kunst beantwoorden. Ze onderzoekt de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis vanuit de historie van de creatieve verkenning van materiaal en maakproces. Bij De Jonge Akademie wil ze zich inzetten voor het bevorderen van disciplineoverstijgend onderzoek en het betrekken van een groter publiek bij wetenschap.

Sanli Faez

Sanli Faez

Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen en heeft hiervoor een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Met deze methode wil hij reacties meten op de uiterste limiet van een enkel molecuul. In 2019 toonde hij met zijn team aan dat men zelfs de verzamelingen van ionen rond een elektrisch geladen nanodeeltje kan zien onder een microscoop. Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om kleine ionenstromen te meten. Sanli Faez is een van de oprichters van de KlimaatHelpdesk, een website waar wetenschappers publieksvragen over klimaatverandering beantwoorden. Bij De Jonge Akademie wil hij bijdragen aan het ontwikkelen van een wetenschapsbeleid dat aansluit bij de behoeften van de circulaire samenlevin

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie heeft vijftig leden, die elk voor vijf jaar benoemd worden. Ieder jaar worden tien nieuwe leden benoemd, die op dat moment minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. De Jonge Akademie bestaat uit topwetenschappers uit alle wetenschappelijke disciplines die werkzaam zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De onderzoekers richten zich binnen de Akademie op één of meer thema’s: interdisciplinariteit binnen de wetenschap, wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij en internationalisering.