Marjan Oudeman stelt zich niet beschikbaar voor tweede termijn

Voorzitter College van Bestuur stopt per 1 juli 2017

alumni-OudemanMarjan_385x257
Marjan Oudeman

Marjan Oudeman kiest ervoor haar benoeming als voorzitter College van Bestuur niet met een tweede termijn te verlengen. Haar eerste termijn loopt af op 1 juli 2017.

Marjan Oudeman werd per 1 juli 2013 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij onder meer lid van het Executive Committee van Akzo Nobel en lid van het Executive Committee van Corus Group. Oudeman heeft in Utrecht onder meer in haar portefeuille Strategie, HR, Communicatie & Marketing en Valorisatie. Zij heeft daarnaast verschillende nevenfuncties, zowel in het bedrijfsleven als in de culturele/maatschappelijke sector.

Marjan Oudeman: “Ik werk met ontzettend veel plezier bij de universiteit. Het is een voorrecht bij te dragen aan een organisatie die jonge mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen en waar gewerkt wordt aan de grenzen van het weten. Juist op het grensvlak tussen universiteit en samenleving zet ik mijn ervaring in verschillende maatschappelijke sectoren in. Aan zulke zinvolle wisselwerking op het kruispunt van maatschappelijke sectoren wil ik meer tijd besteden dan nu mogelijk is. Daarom teken ik na een intensieve afweging niet voor nog eens vier jaar bij voor deze mooie functie.”

Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht betreurt de keuze van Marjan Oudeman maar heeft er begrip voor. Zij heeft in de afgelopen jaren belangrijk bijgedragen aan verbinding van de Universiteit Utrecht met de buitenwereld, in het bijzonder het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium waarin drie universiteiten (UU, TU/e, RUG), NWO, het ministerie van EZ, de topsector chemie, Akzo Nobel, BASF en Shell samenwerken aan verduurzaming van energie”.

Bert van der Zwaan, rector magnificus: “Marjan Oudeman betekent veel voor de Universiteit Utrecht. Onder haar leiding is het nieuwe en ambitieuze Strategisch Plan 2016-2020 tot stand gekomen, dat het fundament legt onder de Universiteit Utrecht van de toekomst.”

De Raad van Toezicht zal tijdig de procedure voor een opvolger van Marjan Oudeman starten.

Meer informatie: Sietzke vermeulen, woordvoerder Universiteit Utrecht, (06) 48153548, s.vermeulen@uu.nl