Marc Bonten gekozen als nieuw lid KNAW

"Zonder hulp van mijn team was dit niet gelukt"

Marc Bonten (UMC Utrecht) is gekozen als nieuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines en worden gekozen op basis van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW heeft ongeveer 550 leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Samen met Marc Bonten zijn 22 andere nieuwe leden gekozen. De nieuwe leden van de KNAW worden op 13 september geïnstalleerd.

De KNAW is een Nederlandse vereniging van excellente wetenschappers en een institutionele organisatie die met haar onderzoek en collecties tot de (inter-)nationale top behoort. Vanuit een onafhankelijke positie brengt de Akademie mensen en middelen bij elkaar om met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Daarnaast bevordert de organisatie de kwaliteit en integriteit van de wetenschapsbeoefening.

Ik beschouw deze verkiezing als een echte erkenning van mijn wetenschappelijk werk, dat niet had kunnen gebeuren zonder de hulp van velen

Bonten werd al gauw hét gezicht van antibioticaresistentie

De strijd tegen resistente bacteriën

Over de motivering voor zijn benoeming schrijft het juryrapport: “Marc Bonten initieerde diverse grootschalige epidemiologische studies om besmettelijke ziekten te voorkomen en te behandelen. Zijn expertise strekt zich uit van klinische studies tot wiskundige modellering van antibioticaresistentie en opkomende infectieziekten. Die modellen bleken een krachtig instrument om besmetting met resistente bacteriën in ziekenhuizen beter te begrijpen en dus tegen te gaan. Zo werd Bonten hét gezicht van antibioticaresistentie in Nederland. Hij coördineert verschillende internationale onderzoeksconsortia, die in hoog tempo grote patiëntencohorten analyseren en innovatieve methoden introduceren in klinische studies. Inzichten uit dit onderzoek zijn direct toepasbaar in de strijd tegen resistente bacteriën en de behandeling van nieuwe infecties, zoals COVID-19. ”

De belangrijke rol van wetenschap in strijd tegen corona

Marc Bonten reageert: “Ik beschouw deze verkiezing als een echte erkenning van mijn wetenschappelijk werk, dat niet had kunnen gebeuren zonder de hulp van velen. De COVID-pandemie heeft duidelijk het belang aangetoond van een grondige wetenschappelijke beoordeling van steeds evoluerende data, nieuw voorgestelde behandelingen en preventieve maatregelen, zelfs wanneer snel antwoorden nodig zijn. De wetenschappelijke gemeenschap, inclusief onze eigen onderzoeksgroep, heeft snel kunnen reageren op deze nieuwe situatie, wat een belangrijke rol zal spelen bij het kunnen beëindigen van deze pandemie. "