12 januari 2018

Madeleine de Cock Buning voorzitter van EU-adviesgroep over nepnieuws

De Europese Commissie heeft  prof. mr. drs. Madeleine de Cock Buning van de Universiteit Utrecht aangesteld als voorzitter van de nieuwe EU High-Level Expert Group on fake news.

Deze groep van deskundigen zal de Europese Commissie adviseren over de aanpak van de verspreiding van online desinformatie, ‘fake news’. De eerste vergadering vindt plaats op maandag 15 januari.

De Expert Group zal  een bijdrage leveren  aan de ontwikkeling van een EU-strategie voor de aanpak van dit verschijnsel, die in het voorjaar van 2018 zal worden gepresenteerd.

De deskundigen zullen de Commissie adviseren over het verkennen van het fenomeen, het definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van relevante belanghebbenden, de begrijpen van de internationale dimensie, de standpunten in kaart brengen en aanbevelingen formuleren. De selectie van leden zorgt voor een brede deelname van expertise, een gebalanceerde geografische vertegenwoordiging, genderevenwicht en een evenwichtige kijk op zowel sociale mediaplatforms als mediaorganisaties, maatschappelijke organisaties en experts zoals journalisten en academici.

Juncker

De voorzitter van de Expertgroep, Prof. De Cock Buning, is hoogleraar Intellectuele Eigendom, Auteursrecht en Media- en Communicatierecht aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissariaat van de Media

De lijst met deelnemers is hier te vinden.

Op initiatief van voorzitter Juncker, heeft commissaris Mariya Gabriel het initiatief in november 2017 gelanceerd.