Maatschappelijke Impact Prijs voor medewerkers naar Learning Lab Overvecht

Mirko Noordegraaf (vice-decaan Maatschappelijke Impact) met Peter Linde en Jeroen Vermeulen

De Maatschappelijke Impact Prijs voor medewerkers (jaarlijks uitgereikt door de faculteit REBO) ging dit jaar naar UD Peter Linde en UHD Jeroen Vermeulen, de oprichters en coördinatoren van het Learning Lab Overvecht. Dit lab is vier jaar geleden ontstaan uit een Erasmus + project over 'Community Enterprise Action Learning' en is uitgegroeid tot een universiteitsbreed onderwijsinnovatieprogramma en USO project over 'Community engagement'.

Studenten, omwonenden, inclusief bewoners, soms met een migratieachtergrond, wijkpartners en docenten werken samen om 'value cases' om te zetten in echte sociale ondernemingen met een duidelijke maatschappelijke impact op de buurt. Voorbeelden zijn Café Mama, Sociale Autowassen en Sociale fiets. In Learning Lab Overvecht worden studenten, afkomstig van verschillende faculteiten, onderdeel van een lokaal Overvecht-netwerk waarin bewoners, ondernemers en studenten samen leren. De jury loofde het inclusieve en duurzame karakter van het project en zijn tastbare maatschappelijke effecten. James Kennedy - decaan van University College Utrecht -, een pleitbezorger van sociaal geëngageerd academisch onderwijs, noemde dit project recentelijk de "gouden standaard voor Community Service Learning".

Maatschappelijke Impact Prijs

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit. Hiermee benadrukken we de maatschappelijke impact die we proberen te creëren via ons onderzoek en onderwijs. Ook voor onze studenten en medewerkers is dit een belangrijk streven. Op veel manieren dragen zij bij aan het aanpakken en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met deze prijs wil de faculteit bijzondere projecten met maatschappelijke impact belonen.

De jury bestaat uit:

  • Prof. dr. Mirko Noordegraaf (vice-decaan Maatschappelijke Impact REBO, voorzitter)
  • Prof. Marleen van Rijswick (departement Rechtsgeleerdheid)
  • Prof. Judith van Erp (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO)
  • Dr. Hein Roelfsema (departement Economie - Utrecht University School of Economics)
  • Anne-Wil Dijkstra (Choco Co-Captain Tony’s Chocolonely)

De prijzen bestaan uit een bedrag van € 1000 en worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsborrel van de faculteit.