18 april 2017

Maatschappelijke adviesraad ingesteld

© iStockphoto.com/PeopleImages

Om de relatie met het maatschappelijk veld verder te versterken, en een beter beeld te krijgen van wat onze alumni nodig hebben op de arbeidsmarkt, heeft het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen een maatschappelijke adviesraad ingesteld. De opdracht aan de raad luidt dat deze het bestuur adviseert over onze opleidingen in relatie tot de arbeidsmarkt. Hierdoor leren wij meer over wat er van onze alumni verwacht wordt, wat we al goed doen en wat we kunnen verbeteren.

De adviesraad is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden en expertises. Enkele leden van de raad behoren tot de alumni van de faculteit. De raad bestaat uit tien leden. De raad komt maximaal twee keer per jaar bijeen om in gesprek te gaan met de leden van het faculteitsbestuur en de Career Officer van de faculteit.

De leden van de adviesraad zijn:

  • Evelien van Veen, Volkskrant
  • Hans Sakkers, Gemeente Utrecht
  • Jochem van de Laarschot, Van Lanschot Bankiers
  • Jony Ferket, raadslid D66 Utrecht
  • Judith Kamalski, Elsevier Science Publishers
  • Maaike Verrips, TaalStudio / Drongo Talenfestival
  • Marielle Hendriks, Boekmanstichting
  • Marloes Telle, Ministerie OCW
  • Michael van Everdingen, Koninklijke Boekverkopersbond
  • Rob Hamer, Unilever