27 oktober 2017

Maatschappelijk congres Focusgebied Professional Performance  

Professionaliteit in transitie
Professionals in een veranderende wereld
 

Doel
Koppelen van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen en inzichten op het gebied van Professional Performance. Vanuit verschillende disciplines belichten wat het inhoudt om in een veranderende wereld tot een professionele beroepsgroep te behoren en hoe je als leidinggevende en als professional met die veranderingen kan omgaan.

Doelgroep
Professionals en leidinggevenden en opleiders van professionals uit werkvelden zoals zorg, onderwijs en wetenschap, veiligheid en justitie, openbaar bestuur, cultuur en het sociale domein. 

Wetenschap: onderzoekers die zich bezighouden met de vragen waarop het focusgebied Professional Performance zich richt waaronder leiderschap, werkdruk en bevlogenheid, professioneel vermogen, onderwijs voor professionals.

Samenleving: leidinggevenden, opleiders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met professionele beroepsgroepen die te maken hebben met eerder genoemde vraagstukken 

Programma

09.00 – 09.30 uur           Inloop

09.30 – 11.00 uur           Plenaire sessie I

09.30 – 09.40 uur           Welkomstwoord  door prof. dr. Margriet Schneider (penvoerende trekker focusgebied en voorzitter van de RvB UMC Utrecht)

09.40 – 10.05 uur           Inleidende lezing door de prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving)

10.05 – 10.30 uur           De Pijn van de Rechter door mr. Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) 

10.30 – 11.00 uur           Discussie (o.l.v. prof. dr. Mirko Noordegraaf hoogleraar Publiek Management USBO)     

11.00 – 11.30 uur           Koffie en thee

11.30 – 12.30 uur           Parallelle sessie I: 

  1. Professionele organisaties en hun maatschappelijke context door prof. dr. Paul Boselie (hoogleraar Strategisch HRM USBO) en drs. Frans Kamsteeg (directeur GGNet)
  2. Professioneel vermogen  door prof dr. Jan van Tartwijk (hoogleraar Educatie & Pedagogiek Faculteit Sociale Wetenschappen)
  3. Leiderschap in maatschappelijke organisaties door dr. Lars Tummers (universitair hoofddocent USBO) en Henriette Post (directeur Fonds Podiumkunsten)

12.30 – 13.30 uur            Lunch

13.30 – 14.30 uur            Parallelle sessies II

  1. Bevlogenheid onder professionals door prof. dr. Wilmar Schaufeli (hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, UU) en prof dr. Willem van Rhenen (hoogleraar ‘Employee engagement and productivity’ Nyenrode en lid RvB  Arbo-Unie)
  2. Veranderend onderwijs voor professionals door prof. dr. Wim Kremer (vice-decaan onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde) en dr. Nora van Oostrom-Streep (directeur van de Law Firm School)  

14.30 – 15.00 uur            Koffie en thee

15.00 – 16.00 uur            Plenaire sessie II: paneldiscussie

15.00 –16.15 uur             paneldiscussie met onder meer prof. mr. Annetje Ottow (decaan faculteit REBO), mr. Yvonne van Rooy (voorzitter Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen), prof. dr. Wim Kremer en prof. dr. Wilmar Schaufeli

16.15 – 16.30 uur            Afsluitende woorden door de penvoerende trekker focusgebied (prof. dr. Margriet Schneider)

16.30 – 17.30 uur            Borrel