18 mei 2017

Maatschappelijk aanbesteden thema op congres Universiteit Leiden

Op 13 April 2017 gaf prof. dr. Elisabetta Manunza een presentatie op het congres ‘’Financieren in netwerken’’, waar zij inging op de, vanuit de overheid geïnitieerde, trend van ‘maatschappelijk aanbesteden’.

Met deze vorm van aanbesteden probeert de overheid burgers en burgerinitiatieven te betrekken in het opzetten en uitvoeren van aanbestedingsprocedures. Dit kan echter tot frictie leiden met het aanbestedingsrecht, wanneer burgers, zijnde ‘personen of rechtspersonen’, vallen binnen de reikwijdte van het wettelijke ‘ondernemersbegrip’. Om deze reden hebben Wouter Lohmann, Gerrieke Bouwman en Elisabetta Manunza in 2015 een matrix ontwikkeld die veertien mogelijkheden biedt om burgers of burgerinitiatieven een rol te geven in een openbare aanbesteding zonder dat dit in strijd is met de basisbeginselen van de EU verdragen en de Aanbestedingswet.

Het congres werd georganiseerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag. Deze werd bezocht door driehonderd gemeentes en vele andere overheden.