13 maart 2019

Maart: maand van de (peer) Feedback

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Maart is de maand van de (Peer) feedback. Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren?

Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven.

Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops online trainingen en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it.

Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in september 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Vaardigheden centraal.

Educate-it Academy

Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie.

De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.