Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie

Boek 'Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie'

In Maar zie, ik heb lief! wordt onder redactie van Hans Alma en prof. dr. Johan Goud (Religiewetenschap) het vage maar intrigerende begrip 'eros' onderzocht. Het bestaat in talloze gedaanten: verlangend, vervuld, lichamelijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke intenties voorzien.

Prof. dr. Johan Goud
prof. dr. Johan Goud

Het is verbonden met zo uiteenlopende literaire typen als Don Juan, Emma Bovary en vorst Mýsjkin. Maar hoe het ook nader bepaald en gerealiseerd wordt, het vormt een hoofdmotief in kunst en religie.

Eros, kunst en religie leven dikwijls in onmin met elkaar. De auteurs van dit boek zoeken naar mogelijkheden tot verbinding, in filosofische en religieuze benaderingen, en in concrete voorbeelden van visuele kunst, dans, muziek, toneel en literatuur.

Met bijdragen van Hans Alma, Dominic van den Boogerd, Sidi Larbi Cherkaoui, Johan Goud, Hans Jacobi, Laurens ten Kate, Ronald Klamer, Josjah Kunkeler, Paul Moyaert, Wouter Prins, Wessel Stoker en Arent Weevers.