Maak kennis met Wouter Boon

Vanaf 1 januari 2022 wordt Wouter Boon mede-trekker van het thema Public Engagement binnen het Open Science Programma. In het bijzonder voor stakeholder engagement. Vijf vragen aan Wouter ter nadere kennismaking.

Wouter Boon

Wie is Wouter Boon?

Ik ben werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Innovatiewetenschappen van het Copernicus Instituut. Wij bekijken daar hoe nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld en verspreid en zijn vooral geïnteresseerd in innovaties ten behoeve van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid en gezond ouder worden. Daar geef ik onderwijs, vooral op het gebied van innovaties in de sector life sciences. Daarnaast doe ik onderzoek naar de rol van gebruikers in innovatieprocessen. Vanaf 1 januari 2022 ben ik als trekker op het gebied van stakeholder engagement betrokken bij het UU Open Science Programma.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Open Science?

Vanuit mijn onderzoek ben ik al tijden geïnteresseerd in de vraag hoe burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties te betrekken bij innovatie en onderzoek. Zo heb ik bijvoorbeeld gekeken naar de rol van patiëntenorganisaties in farmaceutische R&D-trajecten, burgers die door middel van 3D printers zelf nieuwe producten bedenken, en naar hoe onderzoekers met hun uitvindingen een compleet nieuwe markt creëren voor eHealth. Het laat vooral zien dat gebruikers van innovatie en onderzoek proactief zijn en betrokken kunnen zijn in alle fasen van het innovatieproces (agendavorming, uitvoering en diffusie). Ik denk dat ik vanwege deze onderzoeksinteresse gevraagd ben om onderdeel te zijn van het Open Science Public Engagement Fellows netwerk.

Waar zou je specifiek aandacht voor willen vragen in het kader van Open Science?

Het zal wel niet verrassend zijn dat ik daarom specifieke aandacht zou willen vragen voor stakeholder engagement als onderdeel van public engagement: hoe moeten onderzoekers omgaan met partijen zoals bedrijven en burgercollectieven, hoe kan men wederzijds van elkaar leren, en kan stakeholder engagement worden gestimuleerd en georganiseerd?

Wat zijn de voornaamste uitdagingen binnen op het gebied van Open Science?

[zie vorige vraag]

Waar ben je zelf trots op in relatie tot Open Science?

Ik heb samen met Carien Duisterwinkel, Madelijn Strick en Marian Thunnissen een verkenning geschreven over hoe onderzoekers momenteel bezig zijn met stakeholder engagement. We hebben daar werknemers van de UU en stakeholders waar ze mee samenwerken gevraagd wat volgens heb de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren zijn, en wat de UU als organisatie zou kunnen bieden om stakeholder engagement makkelijker te maken.