Lydian Boschman wint Vening Meinesz prijs

Erkenning voor innovatieve onderzoekster op grensvlak van geologie en biologie

Aardwetenschapper Lydian Boschman van de Universiteit Utrecht wint de Vening Meinesz prijs voor aard- en milieuwetenschappen. Ze ontvangt de prijs van 10.000 euro voor haar onderzoek naar de rol die de evolutie van de vaste aarde (tektoniek en paleogeografie) en het paleoklimaat hebben gespeeld in het vormgeven van de hedendaagse biodiversiteit. De prijs is op 7 maart 2024 uitgereikt tijdens het 20e Nederlands Aardwetenschappelijk Congres in Utrecht.

Lydian Boschman is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Zij is een van de meest creatieve en getalenteerde aardwetenschappers van haar generatie, die in haar nog jonge carrière een aantal verrassende en vernieuwende ideeën heeft uitgevoerd waarmee ze een nieuw vakgebied creëert op het grensvlak van de geologie en de biologie. Na haar MSc (cum laude, 2013) en PhD (cum laude, 2019), beide in de aardwetenschapen in Utrecht, is ze vervolgens postdoc geworden in de Landschapsecologiegroep van ETH Zürich om zich te ontwikkelen als biologe. Zij heeft zich daar ook toegelegd heeft op het ontwikkelen van kwantitatieve reconstructies van paleogeografie – waarin topografie en bathymetrie (“hoogtemeting onder water”) aan tektonische reconstructies moet worden toegevoegd.

Biodiversiteitshotspot

In 2021 verwierf dr. Boschman een Veni-beurs waarmee zij terugkeerde naar Utrecht om op Nieuw-Caledonië te bestuderen hoe de huidige biodiversiteit is vormgegeven door veranderingen in omgeving in het geologisch verleden. Dit eiland is een biodiversiteitshotspot met een unieke soortensamenstelling, maar waarom is raadselachtig. Daarom onderzoekt zij hoe de huidige biodiversiteit op Nieuw-Caledonië een optelsom is van de tektonische evolutie en de daarmee samenhangende topografie en samenstelling van de bodem, en het klimaat.

Dr. Boschman is een uiterst productieve wetenschapster die echt vernieuwend bezig is. Haar publicaties verschijnen in zeer uiteenlopende tijdschriften en worden zeer goed geciteerd. Boschmans werk is dan ook al met enkele prijzen beloond.

Beoordeling

Kandidaten voor de Vening Meinesz Prijs worden beoordeeld op gedrevenheid voor wetenschappelijk onderzoek, zelfstandigheid, output, impact op de onderzoeksgemeenschap, creativiteit bij de uitvoering van hun onderzoek en tenslotte de verwachtingen over de verdere loopbaan van de kandidaten. De selectiecommissie was onder de indruk van de hoge mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid van deze kandidaat. De commissie omschrijft haar als indrukwekkend en uitermate zelfstandig en ze is een innovatieve aanwinst voor de Nederlandse aardwetenschappen door haar multidisciplinaire werkwijze.

Vening Meinesz prijs

De prijs is vernoemd naar prof. dr. Felix Vening Meinesz (1887-1966), één van de grondleggers van de Nederlandse aardwetenschappen. In zijn nalatenschap bepaalde hij dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een prijs moest uitreiken voor jonge talenten in de Nederlandse aardwetenschappen. In de periode 1965-2022 heeft NWO de prijs uitgereikt. Met ingang van 2024 verzorgt het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) de prijs en reikt zij deze jaarlijks uit aan jonge aard- en milieuwetenschappers. De prijs wordt met ingang van 2024 financieel mogelijk gemaakt door de Adviestafel Aard- en Milieuwetenschappen van het NWO-domein ENW. Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen als ze korter dan zes jaar geleden zijn gepromoveerd.