Morgen maken we samen

Lustrum: 385 jaar wetenschap in Utrecht

Lustrum 2021 Morgen maken we samen

In 2021 vieren de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht 385 jaar wetenschap in Utrecht. Sinds de oprichting van de universiteit in 1636 werken wij al 385 jaar met elkaar en met anderen aan een betere wereld.

Morgen maken we samen

In het lustrumjaar nodigen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht studenten, medewerkers en bewoners van de stad Utrecht uit om samen na te denken over de toekomst. Het thema van het lustrum is: morgen maken we samen. Samen zoeken we naar antwoorden op nieuwe uitdagingen. Samen bedenken we oplossingen voor vraagstukken in de stad. We werken, leren en wonen samen. En we vieren samen. Vanaf eind maart 2021 gaan de lustrumactiviteiten van start.

COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft grote gevolgen, ook in de stad en voor onze instellingen. Tóch, juist nu, vinden we het belangrijk om 385 jaar wetenschap in Utrecht op gepaste en veilige wijze te vieren met studenten, medewerkers en Utrechters. Om in deze lastige tijd de verbondenheid met elkaar en met de stad Utrecht verder te versterken. Hieronder volgen een paar hoogtepunten uit het programma. Wanneer de situatie daarom vraagt, zal het programma worden aangepast.

Eén vraag kan de wereld veranderen

Wetenschap is van ons allemaal en iedereen kan een bijdrage leveren. We gaan dit lustrumjaar met Utrechters in gesprek over voor hen belangrijke thema’s en vraagstukken. Wat willen Utrechters weten? Op welke vragen wil men graag een antwoord? Deze input is van onschatbare waarde - één vraag kan de wereld veranderen. De Utrechtse vragen leiden tot de Utrechtse Wetenschapsagenda. De vier Strategische Thema’s vormen de leidraad voor deze inventarisatie. Vanaf eind 2021 geven we vragen én antwoorden terug en gaan we samen met het UMCU en partners aan de slag met de (onderzoeks-)vragen.

Utrecht Universiteitsstad

We vieren 385 jaar wetenschap samen met de stad. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op een centrale plek in de stad zal een opvallend en duurzaam kunstwerk drijven. Verder organiseren we interactieve tafelgesprekken en een podcastserie over belangrijke Utrechtse thema’s. Studenten ontwerpen een stadswandeling langs historische plekken in de stad die zij tot leven brengen met QR codes. In een buitententoonstelling op verschillende locaties laten we alumni aan het woord. En in het Utrechts Archief organiseert het Utrechtsch Studenten Corps een tentoonstelling met unieke beeldmateriaal van het studentenleven in de afgelopen 160 jaar.

Meer weten?

Eind februari gaat de website van het lustrum live met informatie en achtergronden. Heb je voor die tijd vragen over het lustrum? Mail dan naar lustrumdirecteur Rebecca van Musscher.