Luchtvervuiling uit veehouderijen kan leiden tot verminderde longfunctie van longpatiënten

Longpatiënten in de omgeving van veehouderijen hebben een kortdurende vermindering van hun longfunctie bij verhoogde concentraties luchtvervuiling. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde) onderzochten of een tijdelijke verhoging van ammoniak en fijnstof in de lucht samenhangt met de longfunctie van patiënten met COPD, een chronische longziekte. Vooral hogere blootstelling aan ammoniak had een effect op longfunctiedalingen bij deze patiënten.


Ruim tachtig COPD-patiënten hielden tijdens een periode van drie maanden twee keer per dag hun longfunctie bij. De onderzoekers keken of er bij deze patiënten kortdurende verminderingen voorkwamen van meer dan 10% of 20% van hun gewoonlijke longfunctie. Dit bleek verband te houden met slechtere luchtkwaliteit in de dagen voorafgaand aan de longfunctiedalingen. De groep patiënten die gewoonlijk al de laagste longfunctie heeft, bleek het meest gevoelig te zijn voor hoge concentraties ammoniak. Voor deze groep longpatiënten kan slechte luchtkwaliteit tot verergering van de ziekte leiden.

Het was al bekend dat COPD-patiënten in een stedelijke omgeving acute longfunctiedalingen kunnen hebben als gevolg van verhoogde concentraties luchtvervuiling. Dit nieuwe onderzoek, dat is uitgevoerd met een subsidie van het Longfonds en gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Environment International, toont aan dat vergelijkbare effecten kunnen ontstaan door ammoniak, of gerelateerde uitstoot uit veehouderijen.  

Schadelijke ammoniakuitstoot 

“De resultaten laten zien dat het niet alleen voor natuurbeheer van belang is om ammoniakuitstoot omlaag te brengen”, zegt Lidwien Smit, coauteur en milieu-epidemioloog bij de UU (faculteit Diergeneeskunde, IRAS). “Ook voor de gezondheid van omwonenden, en met name voor de meest kwetsbare longpatiënten, kunnen emissies uit de veehouderij schadelijk zijn.” Wat kunnen we doen om de blootstelling te verminderen of nog beter te voorkomen? “Vermijden van luchtvervuiling is heel moeilijk en verhuizen is voor omwonenden meestal geen optie. Maar de verantwoordelijkheid ligt primair bij de veroorzaker en ook bij de politiek, dus het belangrijkst is om luchtvervuiling te verminderen.”