L.P. Van de Spiegelprijs naar Mark Bovens

Mark Bovens krijgt Van de Spiegelprijs

De jury van de Vereniging voor Bestuurskunde heeft op donderdag 31 oktober de Van de Spiegelprijs uitgereikt aan prof. dr. Mark Bovens (USBO). Deze prestigieuze oeuvreprijs wordt eens per drie jaar als eerbetoon toegekend aan een persoon die zich in zijn loopbaan op het vlak van overheidsbestuur zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor wetenschap en praktijk. De prijs werd uitgereikt in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Eerdere winnaars van de Van de Spiegelprijs waren onder meer Herman Tjeenk Willink, prof. Herman van Gunsteren, prof. Uri Rosenthal, prof. Roel in ’t Veld, prof. Andries Hoogerwerf, prof. Ig Snellen.

Academische autoriteit met maatschappelijke betrokkenheid

De jury prijst de multidisciplinariteit en veelzijdigheid in de vele publicaties van Mark Bovens, die zowel nationaal als internationaal in toonaangevende tijdschriften zijn verschenen.

Daarnaast waardeert men zijn bijdrage aan maatschappelijk debat via onderzoeksrapporten over uiteenlopende onderwerpen als de bescherming van klokkenluiders, het groeiend belang van horizontaal toezicht, de mate waarin digitalisering vanzelfsprekende burgerrechten en ambtelijke routines ondermijnt, en over een maatschappelijke tweedeling.

Mark Bovens ontwikkelde zich internationaal tot een autoriteit op het gebied van verantwoording en controle in complexe organisaties. Hij leverde ook belangrijke bijdragen aan de bestuurspraktijk, in het opleiden van aanstormende generaties bestuurskundigen, onder andere ook door de oprichting van de succesvolle opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) van de Universiteit Utrecht. Promovendi hebben bij herhaling hun waardering uitgesproken over zijn begeleiding van hun onderzoek.

Hij is niet alleen betrokken bij de Nederlandse samenleving via zijn lidmaatschap van de WRR, maar houdt ook veel inleidingen in het land. Zijn oeuvre werkt door in de bestuurspraktijk. Zijn huidige positie als lid van de WRR zorgt dat ook zijn toekomstige onderzoek een kans heeft de beleidsagenda te beïnvloeden.

Lees meer

Lees meer over Mark Bovens en de Van de Spiegelprijs op de website van de Vereniging voor Bestuurskunde.