20 oktober 2014

Lovende recensies voor vertaling ‘Jozef en zijn broers’ van Thomas Mann

Het monumentale, vierdelige werkJoseph und seine Brüder van Thomas Mann is voor het eerst in het Nederlands vertaald: Jozef en zijn broers. Mann deed er – met tussenpozen – 17 jaar over om het werk te voltooien, emeritus hoogleraarThijs Pollmann heeft 10 jaar aan de vertaling gewerkt. In de media ontvangt hij veel lof voor zijn vertaling. Trouw schreef op 18 oktober: “Thijs Pollmann heeft in zijn vertaling stijl en toon van het origineel uitstekend getroffen. En dat is in dit geval een uitzonderlijke prestatie. Manns gedragen-archaïsche Duits en overdadige idioom krijgt een Nederlandse pendant.” Ook deGroene Amsterdammer en de Vlaamse krant De Standaard waren enthousiast.