6 september 2017

Louk Vanderschuren benoemd tot aankomend president van de European Behavioural Pharmacology Society

Louk Vanderschuren is benoemd tot aankomend president van de European Behavioural Pharmacology Society (EBPS): een internationaal onderzoeksnetwerk van wetenschappers uit de farmacologie, experimentele psychologie, psychiatrie en neurowetenschappen. De leden komen uit heel Europa, maar ook van daarbuiten. Vanderschuren neemt het stokje over twee jaar over van de huidige president.

De European Behavioural Pharmacology Society hield zich in het verleden vooral bezig met onderzoek naar psychisch actieve geneesmiddelen en gedrag, maar de focus verschuift steeds meer naar neurobiologie van gedrag, het onderzoeksgebied van Vanderschuren. "In de loop der tijd is het onderzoek veel breder en fundamenteler geworden. We willen begrijpen hoe hersenfuncties samenhangen met gedrag. Het is belangrijk om te weten hoe psychofarmaca werken, maar het is minstens zo belangrijk om te weten hoe hersenfuncties samenhangen met (afwijkend) gedrag, ook bij dieren. Wij willen een sterke wetenschappelijke basis leggen om te begrijpen hoe behandelwijzen voor mentale stoornissen hun werk doen in de hersenen en hoe ze gedrag beïnvloeden."

"Wat ik een belangrijke uitdaging voor EBPS vind? Welnu, de meeste psychiatrische aandoeningen hebben een sociale component. Het is heel belangrijk om te weten welke hersenfuncties sociaal gedrag tot stand brengen en hoe sociale factoren iemands gedrag beïnvloeden. Daar valt wetenschappelijk en maatschappelijk gezien nog heel wat te winnen."

Sterkere brug slaan

De EBPS wil een sterkere brug slaan tussen mensgebonden onderzoek en dierexperimenteel onderzoek. "Wat zijn de vragen die leven bij het humane onderzoek en hoe kunnen we die vertalen in dierexperimenteel onderzoek en vice versa", zegt Vanderschuren. "Die translationele component is heel belangrijk."

Wij willen een sterke wetenschappelijke basis leggen om te begrijpen hoe behandelwijzen voor mentale stoornissen hun werk doen in de hersenen en hoe ze gedrag beïnvloeden

De EBPS is van oorsprong een Europese organisatie, vandaar ook de naam, maar inmiddels komt bijna de helft van de 450 leden uit de VS. "We willen het internationale karakter van de organisatie duidelijker maken, vooral naar Noord-Amerika maar ook richting Zuid-Amerika en Azië. We moeten wetenschappers uit die landen sterker bij de vereniging betrekken. Verder willen we als organisatie een flinke slag maken met het gebruik van social media."  

Duidelijker op de kaart

Door zijn benoeming komt neurobiologie van gedrag internationaal duidelijker op de kaart te staan. Vanderschuren: "Dat is ook een erkenning van het onderzoek dat we hier doen en daar ben ik heel blij mee. Dus ja, dat gaan we vieren."