LitLab verbindt schoolvak Nederlands met de wetenschap

Nieuw lesmateriaal online op www.litlab.nl

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online.

LitLab is een antwoord op een aantal lacunes in het schoolvak Nederlands die in de afgelopen jaren vastgesteld werden. Docenten bleken grote behoefte te hebben aan onderwijsmateriaal dat verband legt tussen het schoolvak Nederlands en de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse taal en cultuur, en leerlingen een onderzoekende houding aanleert.

 ‘Gekleurde taal’

Zo maken leerlingen in de nieuwe proef ‘Gekleurde taal’ kennis met verschillende soorten taalvaraties. De belangrijkste onderzoeksvraag is: op welke manier worden taalvariaties ingezet in de literatuur om personages een bepaalde identiteit aan te meten?

Voor leerlingen die een profielwerkstuk op het terrein van de Nederlandse literatuur willen maken, kunnen de proeven een goede voorbereiding vormen. Deze proef komt mede voort uit het NWO-onderzoeksproject Language Dynamics in the Dutch Golden Age van de Universiteit Utrecht.

Leesclubs

Er zijn ook twee nieuwe leesclubs beschikbaar, rond de thema’s ‘Waarheid’ (Dagen van gras van Philip Huff) en ‘Goed & kwaad’ (Schuld van Walter van den Berg). Daarbij zijn twee werkboeken gepubliceerd die vanuit de LitLab-didactiek speciaal ontwikkeld werden voor verwerking van deze romans in vmbo 4. De werkboeken inclusief een begeleidende handleiding zijn te vinden in de digitale docentenhandleiding.

Doe mee

Het materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, studenten en docenten-in-opleiding.  Wilt u, als onderzoeker, docent of docent-in-opleiding, ook lesmateriaal ontwikkelen voor LitLab of wilt u op de hoogte blijven van nieuw materiaal? Neem dan contact op met de redactie via info@litlab.nl.  De redactie van LitLab bestaat uit prof. dr. Els Stronks, dr. Feike Dietz en Lucas van der Deijl, allen verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie
LitLab