31 augustus 2017

Internationale onderzoekvisitatie Science for Life

Life Sciences instituten Bèta beoordeeld als wereldtop

De vier Life Sciences onderzoeksinstituten van de faculteit Bètawetenschappen zijn wereldtop, aldus een internationale visitatiecommissie. Hun onderzoek werd uitsluitend beoordeeld met excellent (10x) en very good (2x). “Wij vormen een community die mensen laat excelleren”, constateert prof. Marc Baldus, voorzitter van het overkoepelende ‘Science for Life’. 

Science for Life is één van de vier subthema’s van het strategisch onderzoeksthema Utrecht Life Sciences (ULS) van de Universiteit Utrecht. Het wordt gevormd door het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek, het Institute of Biodynamics and Biocomplexity (IBB), het Institute of Environmental Biology (IEB) en het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS). De instituten tellen samen ruim honderd onderzoeksleiders.

World leading

De vier Science for Life instituten zijn volgens de visitatiecommissie allemaal ‘world leading’. Hun output, zowel in het aantal publicaties als in citaties, is zeer hoog. Op onderzoekskwaliteit scoren de instituten allemaal een 1, oftewel excellent. Dat is mede het resultaat van de samenwerking en kruisbestuiving die er is, stelt Baldus. “Wij zijn een community die echt met veel plezier met elkaar samenwerkt. En juist in de bottom-up samenwerking over de grenzen heen liggen de doorbraken.”

Marc Baldus
Marc Baldus

Onderzoeksfaciliteiten

De visitatiecommissie was ook onder de indruk van het cluster van onderzoeksfaciliteiten van Science for Life. Wat volgens Baldus bovendien bijzonder is ten opzichte van andere instituten in de wereld is de laagdrempeligheid om elkaars faciliteiten te benutten. “Een groot deel van ons cutting edge research is technologie. Dat is onze sterkte. Door de goede samenwerking binnen Science for Life hebben we een betere uitgangspositie om dat zo te houden”, aldus Baldus. 

Coherente samenwerking

De komende jaren wil hij de samenwerking binnen Science for Life en Utrecht Life Sciences verder uitbouwen. “Utrecht Life Sciences is een coherente samenwerking van moleculaire synthese tot en met toepassingen in het ziekenhuis. Zo benutten we het maximale van wat in Utrecht aanwezig is en zijn we aantrekkelijker voor Life Sciences onderzoekers, studenten en voor bedrijven die zich rond de Uithof willen vestingen.”

Visitatie 

De visitatiecommissie stond onder leiding van emeritus-hoogleraar Paul Hooykaas van de Universiteit Leiden en bestond verder uit gerenommeerde hoogleraren uit Denemarken, Engeland, Zweden, Frankrijk en Zwitserland. Normaal gesproken vraagt het College van Bestuur naar aanleiding van een visitatie om een bestuurlijke reactie van het betrokken faculteitsbestuur. Vanwege de uitzonderlijk hoge beoordeling is daarvan nu afgezien.