1 februari 2017

Life Narratives and Youth Cultures: Representation, Agency and Participation

Dr. Anna Poletti (Engelse taal en cultuur) en Dr. Kate Douglas (Flinders University) combineren in het boek Life Narratives and Youth Cultures: Representation, Agency and Participation theoretische debatten op het gebied van kinder- en jeugdstudies met de studie naar egodocumenten.  

Dr. Anna Poletti. Bron: YouTube (still)
Dr. Anna Poletti

Ze nemen de nieuwe media daarbij in beschouwing en kijken hoe hedendaagse egodocumenten en nieuwe media jeugdculturen vertegenwoordigen. Jonge schrijvers hebben een grote bijdrage geleverd op het gebied van egodcumenten, denk daarbij aan memoires, brieven en dagboeken maar deze bijdragen zijn tot nu toe onderbelicht in onderzoek.

 

  • Titel: Life Narratives and Youth Cultures: Representation, Agency and Participation
  • Auteurs: Kate Douglas (Flinders University) en Anna Poletti (Universiteit Utrecht)
  • ISBN: 978-1-137-55116-0 (hardcover)Uitgever: Palgrave Mcmillan