Lezenvoordelijst.nl groeit, nieuwe titels bij het vak Duits

Een student leest een boek zittende in een hangmat © iStockphoto.com/Brothers91
© iStockphoto.com/Brothers91

Docenten en leerlingen Duits kunnen hun hart weer ophalen. Aan de literatuurdidactische catalogus voor het schoolvak Duits zijn zeer recent dertien nieuwe didactiseringen toegevoegd.  De boekenlijst is een handig hulpmiddel om te zoeken op leesniveau, geeft analyses en beschrijvingen van de boeken en in meer dan de helft van de gevallen ook opdrachten voor leerlingen.

Lezenvoordelijst.nl

Op lezenvoordelijst.nl worden leerling- en boekkenmerken samengebracht voor de vakken Nederlands, Fries en Duits. Voor het vak Duits staan er nu 84 titels op. Hoogleraar Duitstalige Literatuur en Cultuur Ewout van der Knaap is eindredacteur van de site, die eigendom is van de Koninklijke Bibliotheek. Het concept is gestoeld op het niveaumodel dat Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen) ontwikkelde in zijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (2008).

Prof. dr. Ewout van der Knaap
Prof. dr. Ewout van der Knaap

Ewout van der Knaap

Van der Knaap is leerstoelhouder Duitstalige literatuur en cultuur. Hij verricht onder meer onderzoek naar literatuurdidactiek in de vreemde talen en is auteur van Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (2019). De didactiseringen worden gemaakt door docenten en docenten-in-opleiding.