20 januari 2017

Lesmethode voor schrijfvaardigheid Tekster op de markt gebracht

Tekster - lesmethode voor schrijfvaardigheid basisschoolleerlingen

Tekster, de lesmethode voor schrijfvaardigheid die door Monica Koster en Renske Bouwer ontwikkeld is tijdens hun promotietraject, is na hun start bij UtrechtInc nu  op de markt gebracht. De Universiteit Utrecht, de Universiteit Utrecht Holding BV en Tekster hebben daarvoor een licentieovereenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar. Deze licentie geeft Tekster het recht de lesmethode op commerciële basis aan te bieden in het Nederlandstalig onderwijs. In de licentieovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over naamsvermelding van de UU, financiën, en samenwerking op het vlak van onderwijs en onderzoek.

Vlnr Rob Grift, Universiteit Utrecht, Mirko Lukacs, Utrecht Holding, Monica Koster, Tekster. Foto: Joost Dankers
Vlnr Rob Grift, Universiteit Utrecht, Mirko Lukacs, Utrecht Holding, Monica Koster, Tekster. Foto: Joost Dankers

Succesvolle lesmethode

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het cruciaal dat kinderen al op jonge leeftijd leren om zich schriftelijk duidelijk uit te drukken. Toch richt het taalonderwijs op de basisschool zich voornamelijk op lezen, woordenschat en spelling, en minder op schrijven. Docenten zijn vaak ook minder goed toegerust om schrijfonderwijs te geven. Bouwer en Koster hebben Tekster ontwikkeld om hier verandering in te brengen. De lesmethode omvat functionele en motiverende schrijflessen, instrumenten voor het toetsen en beoordelen, aangevuld met scholing voor docenten. Tekster blijkt goed aan te slaan in de praktijk: zowel leerlingen als docenten vinden het plezierig om met de methode te werken. In een grootschalig experiment hebben Koster en Bouwer aangetoond dat Tekster uiterst effectief is. Na vier maanden werken met Tekster boeken leerlingen een vooruitgang van maar liefst anderhalf leerjaar op het gebied van schrijfvaardigheid.

Dubbelpromotie

Koster en Bouwer waren promovendi in een project onder leiding van prof. dr. Huub van den Bergh met als doel om de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs te verbeteren. Het project is in 2012 gestart aan de Universiteit Utrecht in samenwerking met Cito en Avans Hogeschool en met financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Koster en Bouwer hebben in 2016 hun onderzoek afgerond met een cum laude dubbelpromotie en namen bij incubator UtrechtInc de eerste stappen in ondernemerschap. In het Science Venture vinden wetenschappers hier ondersteuning bij het starten van een bedrijf op basis van hun onderzoek. 

Media-aandacht en prijzen

Het onderzoek van Bouwer en Koster kreeg zeer veel media-aandacht in de aanloop naar hun promotie op 2 september. Ze wonnen met Tekster de NRO-VOR-praktijkprijs en de EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction) Award voor het beste paper.

Inspirerende valorisatie

Tekster is een inspirerend valorisatievoorbeeld van hoe een bij de faculteit Geesteswetenschappen ontwikkelde lesmethode daadwerkelijk zorgt voor innovatie in het taalonderwijs in Nederland. Koster, inmiddels eigenaar van Tekster, heeft  meer dan 150 zichtzendingen gestuurd naar scholen, Pabo’s en onderwijsadviesdiensten. Ze heeft de methode op dit moment al aan zeven scholen verkocht.