4 september 2015

Leren met schrift of scherm? Artikel in EOS en HP/De Tijd over wetenschappelijke inzichten

 

EOS Wetenschap van 2 september en HP/De Tijd van 3 september publiceerden het artikel ‘Schrift of scherm, hoe leren kinderen het meest?’ Wetenschappers zijn verdeeld over deze vraag. In het artikel wordt onder andere verwezen naar Dr. Daniel Janssen (universitair hoofddocent Talen, Literatuur en Communicatie en coördinator van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen), die naar aanleiding van deze discussie in 2014 een experiment met zijn studenten heeft gedaan.

Steeds meer iPad-scholen springen in Nederland en Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond, waardoor schoonschrijven meer en meer op de achtergrond raakt en de focus met name komt te liggen op typvaardigheid. Is dit een goede ontwikkeling? De eerste resultaten van de vergelijkende studies zijn ongunstig voor computers en tablets.

Eind 2014 deed Janssen een experiment met zijn studenten, waarbij hij ze tijdens hoorcolleges verzocht de laptop in de tas te laten en aantekeningen te maken met pen en papier. Reacties van studenten varieerden van woedend en kritisch tot waardering voor de ervaren rust tijdens de colleges. Dr. Daniel Janssen: "Er heerst echt een andere focus in de zaal als iedereen bezig is met dat waar het om gaat, namelijk het college".