7 november 2018

Leergang belicht toezicht in complexe en dynamische wereld

Judith van Erp
prof. dr. Judith van Erp, programmacoördinator van de leergang 'Toezicht in de 21e eeuw'

Nieuwe technologieën, groeiende media-aandacht en toenemende globalisering. Het werk van toezichthouders verandert. De leergang ‘Toezicht in de 21e eeuw’ van Universiteit Utrecht speelt hierop in. Lees de ervaringen van drie toezichthouders die de leergang volgden. "Wie is eigenlijk de overtreder als via internetplatforms oneerlijke handelspraktijken worden gepleegd?"

Handelingen in breder perspectief plaatsen

"De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG, wordt dit voorjaar van kracht. Wij verwachten dat daardoor de workload binnen Autoriteit Persoonsgegevens zal groeien. De hoeveelheid meldingen neemt door de nieuwe Europese wet toe. Ook worden zwaardere eisen gesteld aan onze rol als toezichthouder. De leergang was een mooie gelegenheid om te bekijken waarom en hoe we ons toezicht precies uitvoeren.

Je kunt alles wel regelen vanuit het uitgangspunt dat het allemaal goed gaat, maar werkt het ook als het een keer echt spannend wordt?

Eén van de zaken waar we tijdens de leergang bij stilstonden – en wat mooi uitkwam voor ons als vernieuwende organisatie – was hoe je kunt zorgen dat de checks and balances goed ingebed zijn in de organisatie. Je kunt alles wel regelen vanuit het uitgangspunt dat het allemaal goed gaat, maar werkt het ook als het een keer echt spannend wordt?

Een belangrijk inzicht uit de leergang is dat het goed is om vaker te reflecteren over wat we als toezichthouder uitstralen naar de burger. Welke boodschap willen we afgeven met ons handhavende of sanctionerende optreden? Je moet je handelingen steeds plaatsen in breder perspectief. Ik probeer daar nu in mijn werk regelmatig bij stil te staan."

Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Wat stralen we als toezichthouder uit?

"Omdat ik net was begonnen bij de Autoriteit Consument en Markt wilde ik graag een breder perspectief op het vakgebied van toezicht. Interessant vond ik de discussie of taken en bevoegdheden van inspecties nog wel toegesneden zijn op de huidige ontwikkelingen. Neem het Commissariaat van de Media, dat geen bevoegdheid had om toezicht te houden op internet, terwijl juist daar de meeste sluikreclame richting jongeren te vinden is. Ik vond het leerzaam om van hen te horen hoe zij toch in gesprek gaan met vloggers over voorbeeldgedrag.

Ook wij merken dat de wereld om ons heen steeds meer fluïde wordt.

Ook wij merken dat de wereld om ons heen steeds meer fluïde wordt. Daarover gingen we tijdens de leergang met elkaar in gesprek. Hoe ga je om met stakeholders en de media? Wie is eigenlijk de overtreder als via internetplatforms oneerlijke handelspraktijken worden gepleegd? Hoe ga je om met overtreders in het buitenland en hoe kun je de ondertoezichtgestelden het beste aanspreken? Zo werken we bij de ACM met probleemoplossend toezicht.

Daarbij proberen we ook onze doelen te bereiken via voorlichtingscampagnes en door gesprekken te voeren. In plaats van alleen maar te grijpen naar het instrument van de boete. Het is belangrijk om niet alleen procesmatig de zaken op orde te hebben, maar ook te beseffen dat je als toezichthouder het publieke belang dient. En dat het dus nuttig is om duidelijk en transparant te vertellen wat je doet."

Erlinde Kuipers, Teammanager Juridische Zaken bij Autoriteit Consument en Markt (ACM)

We zetten steeds vaker communicatie in

"Al sinds 1990 werk ik bij DCMR Milieudienst Rijnmond en ik spreek vooral inspecteurs en toezichthouders die actief zijn op milieugebied. Ik wilde graag kennis en ervaringen uitwisselen met andere toezichthouders. 

Tijdens de leergang kwam ik in aanraking met toezichthouders die zich bijvoorbeeld bezighouden met transport of het bankwezen. Wat me opviel: ook al richten we ons allemaal op uiteenlopende werkvelden, we lijken best veel op elkaar. Zo zijn de uitdagingen en dilemma’s waarvoor we staan grotendeels vergelijkbaar. Maar omdat elke organisatie ze soms weer nét even anders aanvliegt, konden we toch veel van elkaar leren. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie.

Ook al richten we ons allemaal op uiteenlopende werkvelden, we lijken best veel op elkaar.

DCMR Milieudienst Rijnmond is van oudsher gewend de naleving te bevorderen door boetes uit te schrijven. Langzamerhand zetten we daarnaast ook steeds vaker communicatie als instrument in. Het was leerzaam om op dat gebied voorbeelden van andere inspecties te zien. Zoals informatiebijeenkomsten organiseren, of overzichten van de meest gemaakte overtredingen delen met ondertoezichtgestelden."

Frank Faber, Hoofd Bureau Inspectie, Reststoffen, Bodem en Asbest bij DCMR Milieudienst Rijnmond

---

De leergang ‘Toezicht in de 21e eeuw’ aan Universiteit Utrecht wordt verzorgd door Judith van Erp, hoogleraar publieke instituties en bestuurskundige. Centraal staat de positionering en strategie van toezichthouders in een steeds meer complexe en dynamische wereld. Van Erp: "Denk aan ontwikkelingen als nieuwe technologie. Maar ook de toenemende druk vanuit de media of de politiek. Verder bekijken we de rol van nationale toezichthouders in een steeds verder globaliserende wereld."

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin de deelnemers samen diverse cases bespreken. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een gast. Dat kan zowel een ondertoezichtgestelde partij als Schiphol zijn, maar bijvoorbeeld ook een prominente toezichthouder. De deelnemers gaan met hen in gesprek over dilemma’s en oplossingen op het gebied van goed toezicht. In januari 2019 start de volgende leergang 'Toezicht in de 21e eeuw’. Meer weten? Klik hier .

Dit stuk verscheen eerder in Toezine, e-magazine voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie.