Leefomgeving van invloed op overdracht ziekteverwekkers

Door klimaatverandering gaat Nederland vaker te maken krijgt met hevige regenval. Dit kan in stedelijk gebieden voor wateroverlast zorgen. Personen die in contact komen met dit overstromingswater blijken bijvoorbeeld vaker last te hebben van maag-darm en luchtweginfecties. Het is hiermee steeds duidelijker dat de leefomgeving  invloed heeft op de overdracht van ziekteverwekkers. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Annemieke Mulder.

Mulder onderzocht de rol van de leefomgeving bij het overdragen van zoönotische ziekteverwekkers. Hierbij is gekeken naar de invloed van wateroverlast en blootstelling aan landbouwhuisdieren. Daarnaast is de invloed van wonen in een landelijke en stedelijke omgeving op het microbioom (darmflora) onderzocht.

De leefomgeving als bron van STEC (Shiga-toxine producerende E. coli)

STEC komt vooral voor in de darmen van herkauwers zoals runderen en kleine herkauwers (schapen of geiten). Eten van niet goed verhit vlees geldt als de belangrijkste bron van STEC-besmetting. De leefomgeving kan mogelijk ook een rol spelen. Het onderzoek laat zien dat het wonen in een gebied met veel kleine herkauwers een risicofactor is voor STEC-besmetting.

Minder divers darm-microbioom bij stedelingen

Mulder laat ook zien, dat de leefomgeving effect heeft op de samenstelling van darmflora (het darm 'microbioom'). De diversiteit is lager bij mensen die wonen in een stedelijke omgeving en hoger bij mensen op het platteland. Een goede darmflora met onder andere bacteriële diversiteit is belangrijk voor een goede gezondheid. “Het is echter te vroeg om te zeggen wat deze bevindingen precies betekenen voor de gezondheid van mensen. Hiervoor is nader onderzoek nodig”, aldus Mulder.

Leefomgeving van invloed op overdracht ziekteverwekkers

Uit het proefschrift komt dus duidelijk naar voren, dat de leefomgeving invloed heeft op de overdracht van ziekteverwekkers. Via welke route: bodem, lucht of water is niet onderzocht. Het advies is om dit in toekomstige studies nader te onderzoeken. Aanvullend is het advies om alle drijvende krachten van de ziekteverwekkers (mensen, dieren en milieu) en hun mogelijke interacties gezamenlijk verder te bestuderen met een One Health aanpak.