Leadership Fellow en Senior Fellows toegekend

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) reikt jaarlijks namens het ministerie van OCW Comeniusbeurzen uit aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Deze beurzen voor onderwijsinnovaties zijn geïnspireerd op de bekende Veni, Vidi, Vici beurzen voor onderzoek, voor het onderwijs respectievelijk Teaching, Senior en Leadership fellows.

Twee Utrechtse docenten wisten een Senior Fellow beurs te bemachtigen. Ook wist de Universiteit Utrecht voor het eerst een Leadership Fellow beurs binnen te slepen. Een fantastische prestatie en een belangrijke impuls om het academische onderwijs verder te ontwikkelen.

Leadership fellow

Prof.dr. Sanne Akkerman wist met het project “Students in UniCity: engagement in what happens for what matters” €500.000,- te bemachtigen. Hiermee gaat zij – samen medecoördinator dr. Jeroen Vermeulen en andere docenten, beleidsmedewerkers en onderwijskundigen – het maatschappelijk engagement van onze universiteit naar de stad verduurzamen. Lees hier meer over dit project en de Leadershipbeurs.

Senior Fellows

Senior Fellows ontvangen voor hun project elk € 100.000. Het gaat om voorstellen voor de duur van twee jaar gericht op innovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel deel van de instelling. Er zijn dit jaar maar liefst twee projectvoorstellen van  de strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht gehonoreerd:

Dr. Annet van Royen

“Interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs in het gezondheidsdomein”, Senior Fellow dr. Annet van Royen.
In dit project wordt interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs ontwikkeld voor masterstudenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen (UU, UMC Utrecht), Biomedical Egineering (TU/e)) en Nutrition&Health (WUR). Het doel is om toekomstige artsen goed voor te bereiden op interdisciplinaire samenwerking en adaptieve expertise te ontwikkelen. Adaptieve expertise is het vermogen om nieuwe, complexe problemen in veranderende situaties te kunnen oplossen.

 

Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen

The Da Vinci Program: Mastering an Active Learning-by-Doing Approach to Foster Sustainability, Senior Fellow prof.dr. Bert Weckhuysen.
Het project focust zich op duurzaamheid en interdisciplinaire samenwerking. “De commissie is zeer positief over het innovatieve karakter van het project. Zij waardeert de ambities van het Da Vinci-programma op interuniversitair niveau en het streven naar design-thinking binnen een multi-actor setting.” Het Da Vinci-programma is bedoeld voor masterstudenten van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht en wordt door deze instellingen gezamenlijk ontwikkeld. Twee jaar geleden won Weckhuysen al een Teaching Fellowbeurs van het Comeniusprogramma.

TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht vormen een strategische alliantie en werken samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Kijk voor meer informatie ook naar het nieuwsbericht op de website van de Alliantie

Teaching Fellow beurs

Het Comeniusprogramma kent ook Teaching Fellows, die elk € 50.000 ontvangen voor hun project. Deze worden eind juni bekend gemaakt.

Je onderwijs innoveren?

Ben je docent aan de Universiteit Utrecht en heb je zelf interesse om een voorstel in te dienen? Ook dit najaar kunnen docenten een Comeniusbeurs of andere onderwijsinnovatiesubsidies aanvragen. Neem contact op met het Centre for Academic Teaching via cat@uu.nl. Op maandag 21 juni, 09:00 – 10:00 uur wordt een voorlichting over diverse onderwijsinnovatiebeurzen georganiseerd. Ook staat er een workshop over onderwijsinnovatiebeurzen tijdens de Versterk-je-onderwijs-week gepland: dinsdag 29 juni, 10:00 – 11:00 uur. Hier zullen beknopt de subsidies worden toegelicht, om vervolgens docenten verder te helpen met hun aanvraag. Na de zomer dienen de eerste intentieverklaringen voor de beurzen van 2021 te worden ingediend. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen en denkt graag mee om jouw projectvoorstel te optimaliseren.