Le Grand Départ Utrecht 2015: Een feest voor de stad

Start Tour de France Utrecht 2015

Le Grand Départ was één groot feest van, voor en door de stad Utrecht. De vele bezoekers gaven de start van de Tour de France in Utrecht in juli 2015 een hoge waardering. Het activatieprogramma vanaf honderd dagen voor de start was een succes. En: de Tour heeft een aanzienlijke economische impact en mediawaarde gegenereerd, ondanks een relatief beperkt budget. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht deed naar de maatschappelijke, organisatorische en economische impact van het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld: Le Tour de France. Aanbevelingen voor de toekomstige organisatie van topevenementen en het vergroten van de legacy van topevenementen deden de onderzoekers ook.

Veel bezoekers, hoge waardering

Nadat Utrecht vanaf 26 maart 100 dagen lang werd opgewarmd voor Le Grand Départ met maar liefst 250 Utrecht2015-activiteiten, was het 2 t/m 5 juli 2015 één groot feest van, voor en door de stad. Er zijn 748.000 bezoeken aan de stad gebracht in verband met de Tourstart, door 370.000 unieke bezoekers. Dit aantal ligt binnen de marge die de projectorganisatie vooraf had geraamd. Alle festiviteiten zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen, ook al was het bomvol in de stad.
De Tour in Utrecht kreeg van de bezoekers een hoge waardering, een 8.4 voor het weekend van de Tourstart en een 8.2 voor het Utrecht2015-programma. Het idee om het activatieprogramma voorafgaand aan de Tourstart uit te strekken tot honderd dagen, heeft goed uitgepakt. Het programma met meer dan 250 activiteiten onder de vlag ‘Le Tour Utrecht’ werd mogelijk gemaakt door 7500 vrijwilligers en trok 138.000 deelnemers en 570.000 bezoekers. Deze aantallen overtroffen ruimschoots de aanvankelijke doelstelling van de gemeente (50.000 deelnemers en 250.000 bezoekers).

Economische impact en mediawaarde

Le Grand Départ heeft gezorgd voor een economische impact van 23.027.000 euro. In dit bedrag zijn de 2.250.000 euro bestedingen in de regio niet meegerekend. Inclusief deze bestedingen komt de economische impact voor Utrecht en de directe regio uit op 25.277.000 euro. De nationale mediawaarde bedroeg meer dan 33 miljoen euro, ruimschoots meer dan de 15 miljoen euro die de gemeente aan mediawaarde dacht te kunnen realiseren.

Maatschappelijke impact: Utrecht Fietsstad

Le Grand Départ heeft een impuls gegeven aan ‘Utrecht Fietsstad’. Door het Utrecht Fietst programma is in Utrechtse wijken en op scholen aandacht besteed aan het fietsen. Daarnaast hebben de Utrechtse wielerverenigingen in de stichting ‘Ronde van de Maliebaan’ samengewerkt in aanloop naar Le Grand Départ en diverse activiteiten georganiseerd. De meeste deelnemers aan het Utrecht2015-programma zijn van mening dat het programma heeft bijgedragen aan het imago van Utrecht en de promotie van sport en bewegen in de stad. Een meerderheid van de respondenten is het er mee eens dat Utrecht door de Tourstart meer als een fietsstad kan worden gezien. Betrokkenen uit de gemeente, bedrijven, sportorganisaties, culturele instellingen en kennisinstellingen beoordelen de samenwerking rond Le Tour Utrecht over het algemeen positief. In elk geval een aantal van deze samenwerkingsrelaties heeft de potentie een duurzaam karakter te krijgen.

Voor de projectorganisatie Le Tour Utrecht was het evenement als geheel een tour de force. Met een betrekkelijk beperkt budget (15.4 miljoen) zijn zowel het activatieprogramma als de Tourdagen georganiseerd met een kleine groep professionals en een grote groep vrijwilligers. Dit is gelukt door vele samenwerkingen met externe organisaties aan te gaan.

Aanbevelingen voor topsportevenementen en legacy

In het onderzoeksrapport doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen.

Voor de toekomstige organisatie van topevenementen in Utrecht:

  1. Wees bewust van de afstand tussen uitvoerende projectorganisatie en de lokale overheid
  2. Realiseer een betere dynamiek tussen professionals en vrijwilligers in de uitvoering van sportevenementen
  3. Scherp de visie wat de stad Utrecht wil bereiken met evenementen aan met het oog op nieuwe evenementen
  4. Continueer de betrokkenheid van de stad bij toekomstige evenementen in Utrecht

Ten aanzien van het vergroten van de legacy van topevenementen in Nederland doen de onderzoekers de volgende aanbevelingen:

  1. Bottom-up aanpak van het activatieprogramma zorgt voor eigenaarschap buiten de projectorganisatie
  2. Faciliteer samenwerking tussen lokale organisaties
  3. Bestendig kennis over legacy management

Onderzoeksteam

Het onderzoek naar de waarde van Le Grand Départ is op verzoek van de gemeente Utrecht uitgevoerd door Maarten van Bottenburg en Bake Dijk van de Universiteit Utrecht, in coproductie met Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut en de Hanzehogeschool Groningen. De evaluatie is tevens van belang voor de verantwoording van de subsidie richting het ministerie van VWS.

Meer informatie