Lang leve de fietser

Fietsend Nederland als wereldwijde benchmark

Nederlanders leven door hun gewoonte om te fietsen gemiddeld een half jaar langer dan de niet-fietsende wereldbevolking. Ook voorkomt fietsen ongeveer 6.500* sterfgevallen per jaar in ons land. Dit blijkt uit een studie van het Healthy Urban Living onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht. Deze studie is op 11 juni gepubliceerd in de American Journal of Public Health.

Een gemiddelde Nederlander zit zo’n 75 minuten per week op de fiets. Dat is goed voor ruim een kwart van het totaal aan alle ritjes die hij maakt. Dat onze Hollandse fietscultuur ons gezonder maakt, vermoedden we al, maar hoeveel gezonder was nooit bekend. Totdat Utrechtse onderzoekers Nederlandse fietsstatistieken combineerden met een vernieuwd rekeninstrument van de Werelgezondheidsorganisatie (WHO).

Een half jaar langer leven

Met deze rekentool konden  de Utrechtse onderzoekers, waaronder dr. Carlijn Kamphuis, inschatten hoeveel het Nederlandse sterftecijfer afneemt door het fietsgebruik. Kamphuis: “Door middel van enquêtes verzamelde het "Onderzoek Verplaatsingen in Nederland" gegevens over de mobiliteit van ongeveer vijftigduizend Nederlanders. Deze gegevens gebruikten we als input voor de WHO-tool. Zo konden we berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur, ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zo’n 6.500* vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen.”

Harde cijfers

“Dit is belangrijke informatie om beleidsmakers te overtuigen van het belang van fietsbevorderende maatregelen”, vertelt Kamphuis. “Met zulke harde cijfers is dat belang vanzelfsprekend. De enorme gezondheidswinst -en daar aan gerelateerde financiële baten- laten zien dat een investering in bijvoorbeeld betere fietspaden zich eenvoudig terugverdient. En daarbij zijn andere voordelen van meer fietsen nog niet eens meegerekend, zoals betere luchtkwaliteit, verminderde verkeersdrukte en een verminderde ziektelast doordat mensen meer bewegen.”

Nederland als benchmark

Mede-onderzoeker dr. Elliot Fishman, inmiddels directeur van het Institute for Sensible Transport in Melbourne, zegt: “Nederland kan met deze cijfers dienen als benchmark voor de rest van de wereld als het gaat om de voordelen van fietsen. Nergens ter wereld wordt immers zoveel gefietst als in Nederland.”

Publicatie

Fishman, E., Schepers, P., & Kamphuis, C. Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic Benefits. American Journal of Public Health. doi: 10.2105/AJPH.2015.302724

Meer informatie

Universiteit Utrecht en Duurzaamheid

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Meer informatie over Sustainability (onderzoek) en de Duurzame UU.

*Het eerder gecommuniceerd aantal van 11.000 blijkt niet te kloppen. Onze excuses hiervoor.