Landelijk platform met aanbod voor professionals gelanceerd

Gezamenlijk initiatief Nederlandse Universiteiten

De snel veranderende wereld vraagt van professionals om zich te blijven ontwikkelen. Als Universiteit Utrecht vinden we dat Onderwijs voor én met Professionals een onderdeel is van onze taak en onlosmakelijk is verbonden met ons onderzoek en onderwijs.

Nieuw landelijk platform

Om dit te onderstrepen, hebben we samen met alle universiteiten in Nederland en de VSNU (sinds 23 november Universiteiten van Nederland) een platform voor Leven Lang Ontwikkelen opgezet waarmee al het aanbod beter zichtbaar en vindbaar is. De Universiteit Utrecht is met een divers aanbod in veel interessegebieden goed vertegenwoordigd. Het platform vind je via www.universitairdoorleren.nl

Bekijk het platform universitairdoorleren.nl

Waarom Onderwijs voor Professionals?

Niet alleen de maatschappij vraagt naar een leven lang ontwikkelen, ook onze alumni. Uit onze recente alumni enquête blijkt dat 73 procent van onze alumni van plan is zich de komen jaren na te scholen. Meer dan 60 procent zou kiezen om dit bij de UU te doen. Dit vanwege de kwaliteit van het aanbod, zo blijkt uit de recente alumni enquête.

Brug naar buitenwereld

Tegelijkertijd functioneert ons onderwijs voor professionals als een brug naar de buitenwereld om onze wetenschap te delen, en te zorgen dat ons onderwijs wordt gevoed door de maatschappij. Dit sluit perfect aan bij onze nieuwe pay-off: sharing science, shaping tomorrow en komt ook terug in ons strategisch plan.

Je bent niet ‘af’ als je je diploma hebt

Diploma geen eindstation

Technologie en data veranderen alles om ons heen, ook alumnus  Roos van Leeuwen merkte dit. Ze kreeg in haar werk bij SURF te maken met (studie)data  en maakte daarom de keuze om met twee collega’s de cursus Verantwoorde datapraktijken van de Universiteit Utrecht te volgen. Nieuwe kennis ontwikkelt zich razendsnel en je bent niet ‘af’ als je je bul hebt. Ook als professional moet je de kans pakken om vakken te volgen en je verder te ontwikkelen. Wil je meer lezen over de ervaringen van Roos? Lees dan het interview in Illuster