Lancering: Creative Humanities Academy

Bijdrage door Jente Hoogeveen MA

Creative Humanities Academy

Ondanks alle gespannen schouders, stijve nekken en vierkante ogen zitten er ook voordelen aan het online universiteitsleven. Gratis boekentips op de achtergrond, mooie prints aan de muur en niet te vergeten: huisdieren. Vandaag spreek ik in totaal: drie katten, een hond, Prof. dr. Nanna Verhoeff en Prof. dr. Iris van der Tuin. Samen vormen wij het kernteam van de Creative Humanities Academy (CHA). Een nieuw platform en netwerk binnen de faculteit Geesteswetenschappen dat samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en makers stimuleert en mogelijk maakt.

Naar het publiek toe

“Het idee is ontstaan vanuit de vraag van de faculteit om projecten voor Onderwijs voor Professionals te ontwikkelen,” vertellen oprichters Verhoeff en van der Tuin. “Vanuit de culturele sector komen veel vragen bij de faculteit binnen over workshops, lezingen en leeslijsten, maar ook verzoeken voor langlopende begeleiding binnen artistieke projecten en consultancy voor vervolgonderwijs. Regelmatig verdwijnen die vragen ergens binnen onze organisatie of pakken juist telkens dezelfde mensen de vragen op. Wij wilden dit beter zichtbaar krijgen, stroomlijnen en daarmee ook ontwikkelen.”

Verhoeff en Van der Tuin besloten het huidige publieksmodel aan te passen: “Aan de ene kant kunnen mensen nog steeds naar ons toe komen voor een incidentele lezing of voor contractonderwijs, maar wij brengen de universiteit ook naar het publiek toe. We kunnen zo in directe respons projecten en trajecten ontwikkelen voor vragen waar nog geen format voor bestaat. Dat verruimt en verrijkt ons aanbod, maar is ook heel waardevol voor ons eigen werk. Wij zijn gebaat bij een open en inspirerende relatie met het veld waar wij onderzoek naar doen.”

Heb je een innovatief idee? Wil je nieuwe werkvormen uitproberen? Sluit je aan bij CHA

Prof. dr. Nanna Verhoeff en Prof. dr. Iris van der Tuin

De CHA Community

Dat ontwikkelen van nieuwe formats doen Verhoeff en Van der Tuin natuurlijk niet alleen. De lancering van CHA is een feest voor het kernteam, maar vooral ook een uitnodiging voor collega’s om te komen samenwerken met en binnen de Academy.

Verhoeff: “Binnen de Labs van CHA kun je als onderzoeker of docent nieuwe werkvormen, concepten of methodes ontwikkelen met studenten, peers alsook professionals binnen het culturele veld. CHA biedt de creatieve ruimte voor samenwerking, debat en experiment. Bij dezen de uitnodiging: heb je een innovatief idee? Wil je nieuwe werkvormen uitproberen? Heb je een specifieke doelgroep waarmee je wilt samenwerken, maar weet je deze niet te vinden? Sluit je aan bij CHA.”

Voor eenvoudigere vormen zoals een lezing, zoekt de Academy de juiste persoon bij de juiste vraag.

Van der Tuin: “Voor de buitenwereld is de universiteit een complexe organisatie. Welke vragen je binnen krijgt hangt vaak af van het departement waarbinnen je werkt. Sinds mijn overstap van MCW naar F&R krijg ik specifieke filosofievragen binnen, maar dat betekent niet dat dit mijn enige expertise is. Het vereist een perspectief van een insider om een vraag aan de juiste persoon te koppelen. CHA biedt een loket voor de culturele sector en tevens biedt het onszelf de mogelijkheid om ons eigen netwerk uit te breiden.”

Leiderschap in Cultuur Artistiek

Een van de eerste samenwerkingen van CHA is een nieuw leerprogramma samen met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO): Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A).

Van der Tuin: “Na LinC Zakelijk was er binnen USBO behoefte aan een programma meer gericht op artistiek leiders en makers. Omdat CHA onderdeel uitmaakt van Onderwijs voor Professionals zijn wij goed zichtbaar voor andere faculteiten en zo kwamen Drs. Paul Adriaanse en Drs. Marjolein Verhallen in contact met ons. Vanaf februari 2021 staat er een fantastisch verdiepingsprogramma rondom creatief ontwerp, kritische conceptontwikkeling en leiderschap op de agenda.”

De oprichting van de CHA is een mooi voorbeeld van hoe universiteiten impact willen genereren vanuit hun wetenschappelijke kerntaken. Precies dat gaan we ook doen in LinC A: een programma voor artistiek leiders in het culturele veld waarin we kennis delen en samen nieuwe inzichten ontwikkelen

Met het leerprogramma hoopt het team alumni, waarvan een groot deel terecht komt in de kunst- en cultuursector, terug naar de universiteit te brengen, maar ook een nieuw publiek aan te spreken. En dat geldt voor de gehele Academy.

Verhoeff: “CHA is bedoeld voor collega’s binnen onze hele faculteit, onze huidige studenten en alumni, en we streven naar een netwerk door de gehele culturele sector heen: van grotere instituties zoals musea en theaters, tot meer bottom-up initiatieven en onafhankelijke makers.”

Starten in corona tijd?

Verhoeff: “Het is inderdaad een bijzondere tijd om te starten. Maar de culturele sector is altijd al in beweging. We kunnen juist nu ook veel leren van de omstandigheden waarin we ons op dit moment bevinden. Deze tijd vraagt misschien wel expliciet om nieuwe denk- en werkvormen. En om het ontwikkelen van weerbaarheid, van zowel cultuurmakers als academische onderzoekers. Deze periode toont dat de universiteit en de culturele sector dichter bij elkaar liggen dan we soms denken. We delen deze tijd allemaal. Niemand staat erboven of erbuiten.”