8 mei 2017

Lancering Centre for Sustainable Animal Stewardship

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research presenteert met trots de lancering van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS).

Op dinsdag 9 mei 2017 wordt CenSAS gelanceerd op Landgoed de Horst in Driebergen. Het programma start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en staat onder leiding van Marijn Frank (bekend van de Keuringsdienst van Waarde). De officiële lancering wordt mede verzorgd door dr. Frans W.A. Brom, secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship is een initiatief van de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research en staat voor het duurzaam en verantwoord omgaan met dieren. CenSAS wil hieraan bijdragen door diervraagstukken op een multidisciplinaire en onpartijdige manier te benaderen, zodat rekening wordt gehouden met veterinaire, economische, morele, politieke en emotionele aspecten. Uitgangspunt daarbij is dat het dier centraal staat. Het doel is om met betrokkenen en belanghebbenden de achtergrond van diergerelateerde maatschappelijke dilemma’s scherp te krijgen en die in publiek-private samenwerking te verbinden met (lopend) onderzoek of bestaande expertise. De activiteiten van CenSAS vinden dan ook plaats in een open dialoog tussen wetenschap, sector en maatschappij.
 
Met vriendelijke groet,
 
Prof. dr. Wouter Dhert, Decaan faculteit Diergeneeskunde                                         
Dr. Martin Scholten, Algemeen Directeur Wageningen UR Animal Sciences 
Dr. Franck Meijboom, Hoofd CenSAS                                                                      
Dr. Ludo Hellebrekers, Directeur Wageningen Bioveterinary Research
Maite van Gerwen MSc, Projectcoördinator CenSAS