Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student

De meningen lopen nogal uiteen wat betreft het nut en de waarde van studentevaluaties. Daarom sloegen Karin Scager, Johan van Strien en Ineke Lam (adviseurs/trainers bij O&T) er negentig jaar wetenschappelijk onderzoek op na. In tijdschrift THEMA nemen zij zeven veelbesproken feiten en mythes rond dit thema onder de loep.

De drie onderwijskundigen pleiten voor een andere kijk op evalueren: niet de controlefunctie komt centraal te staan, maar het verkrijgen van feedback op de eigen onderwijspraktijk. Die feedback kunnen docenten ook op andere wijzen verkrijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse, formatieve evaluaties met studenten of door collegiale consultatie.

Ook doen zij een aantal concrete aanbevelingen over het inzetten van de cursusevaluaties:

  • Gebruik de uitkomsten van studentevaluaties niet voor verantwoordingsdoeleinden, maar voor feedbackdoeleinden, bij voorkeur aangevuld met databronnen als observaties en focusgroepgesprekken.
  • Stimuleer docenten om tussentijds te evalueren of feedback te vragen, zodat ze de feedback van studenten kunnen meenemen in de rest van de cursus.
  • Evalueer niet elk jaar alles, maar vooral nieuwe cursussen, of cursussen waar grote wijzigingen in zijn doorgevoerd en cursussen die in een voorgaand jaar laag zijn beoordeeld.
  • Benader de student niet als ‘klant’ maar als stakeholder met wie je als docent in gesprek gaat over het verloop van de cursus en over mogelijke verbeteringen.
  • Het streven naar een voldoende en evenwichtige respons blijft een aandachtspunt bij digitaal evalueren. Klassikale afname en het benadrukken van wat er met de resultaten wordt gedaan, kunnen de respons verhogen.

Lees het hele artikel ‘Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student’.

Zelf aan de slag met het evalueren van je onderwijs? Lees het blog van Rik Vangangelt op de website van de UU Docentencommunity.

Meer informatie
Karin Scager