19 maart 2015

De kunsthistoricus als criticus 1960-2005

Kunstkritiek als exact vak?

Kunstkritiek als exact vak?

Kunstkritiek als exact vak? is het vierde deel van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015. Rogier Schumacher onderzoekt in dit boek hoe kunsthistorici hun stempel hebben gedrukt op de Nederlandse kunstkritiek, die lang werd bepaald door selfmade critici.

Tegen vooroordelen in, als zouden wetenschap en kritiek onverenigbaar zijn, eisten academici als Carel Blotkamp en Rudi Fuchs vanaf halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw met rake observaties en goed beargumenteerde teksten over de baanbrekende avant-gardekunst van die dagen zelfbewust een plek op in het genre. Jongere kunsthistorisch gevormde critici zoals Bert Jansen en Paul Groot, en later Sven Lütticken en Camiel van Winkel, werkten zeer uiteenlopende richtingen uit, van puntige recensies in dag- en opiniebladen tot academische essayistiek in vaktijdschriften.

Aan de hand van beschouwingen over veelbesproken tentoonstellingen waaronder Op Losse Schroeven en Sonsbeek 93 en kunstenaars als Barnett Newman, Andy Warhol, Jeff Koons, Luc Tuymans en Tino Sehgal brengt dit boek in kaart wat de art historical turn voor de Nederlandse kunstkritiek heeft betekend.

Dr Rogier Schumacher is werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht als Faculty Liaison Geesteswetenschappen en vakspecialist Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Titel: Kunstkritiek als exact vak? De kunsthistoricus als criticus 1960-2005
Auteur: Rogier Schumacher
ISBN: 978-94-6208-135-2
Prijs: € 34,50
Uitgever: nai010 uitgevers

Rogier Schumacher