KU Leuven en UU: samen investeren in onderwijs

Op 17 en 18 april bracht een delegatie van de Universiteit Utrecht een werkbezoek aan de KU Leuven. Het programma stond volledig in het teken van onderwijs. De Utrechtse delegatie bestond uit rector Henk Kummeling, de vicerector onderwijs Manon Kluijtmans, vicedecanen onderwijs van verschillende faculteiten en medewerkers onderwijsbeleid. 

Werkbezoek van de UU aan de KU Leuven, met in het midden Luc Sels (rector KU Leuven) en Henk Kummeling (rector UU).

Nieuwe raamovereenkomst

Als strategische partners werken de Universiteit Utrecht en de KU Leuven al meerdere decennia samen op het gebied van studentenmobiliteit, onderwijs en onderzoek. Op het gebied van onderwijs hebben onder meer de lerarenopleidingen van de KU Leuven en de UU de handen ineen geslagen om (toekomstige) leraren en lerarenopleiders een internationale context te kunnen bieden. Er zijn docentenuitwisselingen, gastcolleges en lezingen georganiseerd. Daarnaast hebben Utrechtse studenten en docenten recent deelgenomen aan een nieuwe BIP-cursus (Blended Intensive Program) in Leuven over The role of the Teacher for the 21st Century. Een volgende editie van deze cursus wordt in maart 2024 in Utrecht gehouden. Het werkbezoek aan de KU-Leven werd dan ook aangegrepen om een nieuwe raamovereenkomst voor de duur van vijf jaar te ondertekenen, waarmee de wens om samen verder te investeren wordt bekrachtigd.

Onderwijsvisie, strategie en vernieuwing

Op het gebied van onderwijs hebben beide instituten overeenkomstige visies en ambities. Zo wordt op vergelijkbare wijze de balans gezocht tussen autonomie van docenten of opleidingen en het realiseren van een universiteitsbrede ambitie.

Ook delen we strategische ambities als het gaat over als het gaat over het stimuleren van interdisciplinair onderwijs, community engaged learning, en Leven Lang Leren.

Werkbezoek

Tijdens het bezoek van de Utrechtse delegatie aan Leuven op 17 en 18 april was er aandacht voor docentondersteuning (Leuven Learning Lab), voor Community Engaged Learning (KU Leuven Engage), voor onderwijsuitdagingen die we als beide instituten ervaren in het kader van de ‘European universities’ (Una Europa en Charm-EU).

Vervolgens is tijdens de eerste dag uitgebreid stilgestaan bij onderwijsbeleid. Hierbij werd in het bijzonder ingegaan op de Leuvense aanpak voor kwaliteitszorg waarbij niet zozeer gewerkt wordt met directe controle, maar door het creëren van een kwaliteitscultuur vanuit subsidiariteit beginsel. Dat wil zeggen verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen en vanuit geverifieerd vertrouwen. Ter ondersteuning van deze kwaliteitscultuur wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van onderwijs stuurinformatie in een dashboard: ter facilitering van de reflectie op kenmerken van het onderwijs in verhouding tot andere programma’s.

De tweede dag was meer inhoudelijk gericht en stond in het teken van onderwijskundig onderzoek, en hoe een structuur daarvoor te creëren. Gevolgd door een lezing en uitwisseling over onderwijsfilosofie: hoe we als universiteit willen voorkomen steeds verder op te stijgen maar juist weer te landen in de maatschappij. Hierbij werden veel raakvlakken zichtbaar met het Utrechtse strategisch plan: open blik, open houding, open wetenschap.

Meer informatie: Jeroen Frietman