Koninklijke onderscheiding voor Ton de Boer

Emeritus-hoogleraar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Bij zijn afscheid van de Universiteit Utrecht is prof. dr. Ton de Boer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Boer wordt geroemd om zijn wetenschappelijke prestaties in de klinische farmacologie, zijn vele bestuurlijke functies en om de wijze waarop hij geneesmiddelenonderzoek en -gebruik toelicht in de maatschappij.

Ton de Boer and Mayor Tjapko Poppens of Amstelveen
Ton de Boer werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau door Tjapko Poppens, de burgemeester van Amstelveen. Foto: Erik van Rosmalen/CBG

De Boer ontving de onderscheiding eind van de middag direct na afloop van zijn afscheidsrede in de Domkerk in Utrecht, uit handen van burgemeester Tjapko Poppens van zijn woonplaats Amstelveen. Poppens omschreef De Boer als “excellente wetenschapper en uitmuntend docent”.

Effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen

Als hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie en voormalig hoofd van het departement Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht speelde Ton de Boer de afgelopen decennia een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen, en naar het gebruik van medicijnen van veel voorkomende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Op het gebied van onderwijs was De Boer aanjager van een interdisciplinaire aanpak, om innovatie en talent te stimuleren, terwijl hij een grote interesse toont in zijn studenten. Zijn wetenschappelijke functie vulde hij in met bijzondere persoonlijke verdiensten.

Maatschappelijke impact

Sinds 2017 is De Boer voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Die functie is er één met grote maatschappelijke impact: het CBG is verantwoordelijk voor het toelaten van medicijnen en vaccins tot de markt, het bewaken van bijwerkingen en risico’s en het stimuleren van het goed gebruik van geneesmiddelen. Op initiatief van De Boer is het CBG gestart met het verstrekken van  ‘Medicijn in het kort’: toegankelijk informatie op één A4 over geneesmiddelen, waarin ook de effecten van geneesmiddelen in begrijpelijke taal en met behulp van pictogrammen worden toegelicht. Tijdens de COVID-19-pandemie vervulde De Boer bovendien een belangrijke functie in de media om uit te dragen dat de vaccins net zo kritisch zijn bekeken als ieder ander geneesmiddel. Door open en eerlijk te zijn over wat wel en niet bekend is, wekt hij vertrouwen in de maatschappij.

Bestuur en advies

De Boer was en is actief betrokken als bestuurder van verschillende vakverenigingen van apothekers en klinisch farmacologen. Hij spant zich onder meer in voor postacademisch onderwijs van hoog niveau, onafhankelijk van partijen als de farmaceutische industrie. Voor het subsidieprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw heeft De Boer een rol bij het beoordelen en honoreren van projectaanvragen. Ook zat hij in de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland en was hij senior redacteur van het internationale toptijdschrift British Journal of Clinical Pharmacology.

Stichting voor oogzorg in Zuid-Oost Azië

De daadkracht en niet-aflatende energie van De Boer blijkt ook uit het mede oprichten van Asian Eye Care, een stichting die oogheelkundige zorg biedt in Zuid-Oost Azië. De stichting leidt artsen op, voert oogoperaties uit en stelt financiering beschikbaar voor het verbeteren van oogheelkundige faciliteiten.