26 april 2013

Lintjesregen 2013

Koninklijke onderscheiding voor Piet Gros en Bert Leufkens

Zeven medewerkers van de Universiteit Utrecht kregen vrijdagvanmorgen 26 april, voorafgaand aan de laatste Koninginnedag, een Koninklijke onderscheiding. Vier hoogleraren en één ondersteunend personeelslid ontvingen in de Aula van het Academiegebouw de onderscheiding uit handen van plaatsvervangend collegevoorzitter en rector magnificus Bert van der Zwaan. Van de faculteit Bètawetenschappen ontvingen Piet Gros en Bert Leufkens een onderscheiding.

Prof. dr. P. Gros - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Piet Gros is hoogleraar Biomacromoleculaire kristallografie en wetenschappelijk directeur van het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek. Hij leverde baanbrekende bijdragen aan het ophelderen van de driedimensionale structuur van het C3-eiwit, dat een vernietigende rol speelt in het menselijk immuunsysteem. Dankzij dit onderzoek konden er grote stappen gezet worden in de medicijnontwikkeling voor onder meer reuma, nierziekten en hart- en vaatziekten. Voor dit werk ontving Gros eerder een Europese ERC-Advanced Grant en de Spinozapremie.

Prof. dr. H.G.M. Leufkens - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Bert Leufkens is hoogleraar farmaco-epidemiologie en voorzitter van het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Als voormalig decaan van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen en als voormalig Directeur van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS) speelde hij binnen het Utrechts onderzoek een belangrijke rol, wat alleen al blijkt uit het feit dat hij 33 keer is opgetreden als promotor of co-promotor.

De overige Koniklijke onderscheidingen gingen naar:
Drs. C.T. Jansen - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Cor Jansen is directeur Communicatie & Marketing van de Universiteit Utrecht. Eerder was hij verbonden aan onder meer de Hogeschool Utrecht en aan het ROC in de regio Utrecht. Verder is hij voorzitter van sportvereniging Omni Zwaluwen Utrecht 1911, gevestigd in Sportcomplex Welgelegen. Dat is dankzij zijn inbreng een veilige ontmoetingsplek geworden voor kinderen en jongeren met zeer diverse achtergronden.

Prof. dr. W.C. Turkenburg - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Bij het grote publiek is Wim Turkenburg vooral bekend geworden als deskundige die in 2011 een tijdlang bijna dagelijks in het NOS-journaal toelichting gaf op de kernramp in Fukushima. Hij is vanaf 1976 verbonden aan de Universiteit Utrecht, uiteindelijk als hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, een vakgebied dat hij zelf mede heeft ontwikkeld. Turkenburg stond verder aan de basis van het universitaire onderzoeksinstituut Copernicus, van de nationale onderzoekschool SENSE (the Netherlands Research School for the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment) en van het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE).

Prof. dr. M. de Winter - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Micha de Winter is een van de meest invloedrijke pedagogen van Nederland. Als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken is hij actief in onderwijs, onderzoek, het jeugdbeleid en vooral in het maatschappelijke debat. Bijdragen van De Winter zijn regelmatig aan te treffen in vakbladen, maar ook in kranten, weekbladen en op radio en tv.

Prof. dr. W.J. van den Akker - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Wiljan van den Akker is tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis en zal zijn onderscheiding op een later tijdstip krijgen. Wiljan van den Akker is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde en decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Hij was directeur van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur. Vanuit zijn werkzaamheden voor NWO en KNAW heeft hij zich onder meer ingespannen om ICT een belangrijkere rol te laten spelen in het geesteswetenschappelijk onderzoek. Naast zijn wetenschappelijk en bestuurswerk is Van den Akker actief als dichter en spant hij zich in voor cultuur in stad en regio.

Prof. dr. R.A.C. Hoksbergen - Officier in de Orde van Oranje Nassau
René Hoksbergen krijgt zijn onderscheiding uitgereikt in Soest. René Hoksbergen is emeritus-hoogleraar Adoptie (voorheen verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen).

Felicitaties

De faculteit Betawetenschappen feliciteert alle bovenstaande medewerkers en in het bijzonder Piet Gros en Bert Leufkens met deze bijzondere onderscheiding.