Koninklijke onderscheiding voor Jacques de Smidt

Portret dr. Jacques de Smidt

Voor zijn inspanningen voor de stad Amsterdam, de wetenschap, de natuur- en milieubescherming in Nederland en het algemeen maatschappelijk belang heeft onze oud-medewerker dr. Jacques T. de Smidt vandaag uit handen van burgemeester Halsema van Amsterdam een koninklijke onderscheiding ontvangen. Naast zijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent heeft hij zich in de afgelopen 70 jaar op verschillende momenten en op verschillende manieren ingezet voor de natuur-, landschaps- en milieubescherming in Nederland en in Europa. Als erkenning voor zijn vele inspanningen is hij daarom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Dat heeft diepe indruk op me gemaakt”, aldus Jacques de Smidt, die niet onder stoelen of banken steekt zeer vereerd te zijn met deze blijk van waardering.

Bioloog De Smidt was door enkele bekenden “meegelokt” naar het Concertgebouw onder het voorwendsel dat daar een concert zou plaatsvinden. Lachend: “Om 9:00 ’s ochtends nota bene, maar ik ben er compleet ingetuind. Gaandeweg kwam ik er pas achter dat het om een uitreiking ging. Het heeft me echt ontzettend goed gedaan.”

Jacques de Smidt heeft een lange loopbaan achter de rug. Hij vervulde zijn plaatsvervangende dienstplicht bij Staatsbosbeheer (1950-1952), waar hij vogelinventarisaties en vegetatiekarteringen deed van defensieterreinen. Daarna heeft hij na zijn studie biologie bij de Universiteit Utrecht als docent en later als universitair hoofddocent gewerkt, tot aan zijn pensionering in 1997. In deze functie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan onderwijs en onderzoek middels vele activiteiten en tal van projecten.

Al in de jaren vijftig initieerde hij internationale contacten op het gebied van natuurstudie en natuurbescherming voor jongeren. Zo was hij o.a. een van de oprichters en eerste voorzitter van de IYF (International Youth Federation for the Study and Protection of Nature, tegenwoordig: International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation), een internationaal samenwerkingsverband van jeugdbonden voor natuurstudie. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van de eerste contacten tussen Oost- en West-Europese jonge natuurbeschermers. In de zeventiger jaren was hij mede-initiatiefnemer van het Kromme Rijnproject, het eerste voorbeeld van een interdisciplinair milieukundig project.

Op de Universiteit Utrecht was hij in 1981 medeoprichter van de interfacultaire vakgroep Milieukunde, later opgegaan in het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, en heeft hij tal van projecten geleid die het verschil maakten in natuur- en waterbeheer. Tot ver na zijn pensioen heeft hij op de Universiteit Utrecht nog op vrijwillige basis bijgedragen aan onderwijs in milieu-effect-rapportages. En tot zijn zeventigste is hij vicevoorzitter van de Commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage geweest.

Ook buiten de Universiteit Utrecht heeft hij na zijn pensioen niet stilgezeten. Zijn biologische werk heeft hij op vrijwillige basis voortgezet door het blijven opnemen van de vegetatie van tientallen heideterreinen in Nederland, hetgeen een uniek databestand heeft opgeleverd dat nog steeds wordt voortgezet en vaak door deskundigen wordt geraadpleegd. De Smidt is ook zeer begaan met natuur en biodiversiteit in de stad en is actief lid van de Vereniging Vrienden van de Binnenstad Amsterdam, waarvan hij ook voorzitter is geweest. Hij heeft zich daarbij naast zijn voorzitterschap ook bijzonder verdienstelijk gemaakt door wilde planten te zaaien en te planten rondom tientallen bomen in de binnenstad en voorbijgangers te wijzen op de schoonheid van deze kleine kwetsbare natuur. Sinds 2002 is hij ook vrijwilliger bij de Heimans en Thijsse Stichting, waar hij tot op heden de boekencollectie bijhoudt en archiveert en het hele land doorreist om donaties van collecties op te halen.

Kortom, een leven lang actief, en nog steeds op zijn bijna negentigste, voor mens, natuur en milieu. Een welgemeend proficiat bij deze bijzondere erkenning voor zijn werk!