Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Veterinaire Immunologie Victor Rutten

Nagenoeg alle dierenartsen in Nederland hebben de veterinaire immunologie onderwezen gekregen van Victor Rutten. Daarnaast heeft hij vele promovendi begeleid. Mede door zijn aanstelling als hoogleraar bij de Veterinaire Faculteit Onderstepoort in Zuid Afrika, speelde (en speelt nog steeds) zijn werk zich deels buiten Nederland af, zowel in Afrika als in Azië. Een gedreven immunoloog met een respectabele staat van dienst in facultaire commissies, met een hart bij onderwijs en onderzoek, die een nieuwe generatie opgeleid heeft opgeleid in de veterinaire immunologie.  Dinsdag 28 september werd Victor Rutten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond bij hem thuis plaats door de burgemeester van Bunnik.

Victor Rutten heeft begin 2021 de (Nederlandse) pensioengerechtigde leeftijd bereikt, de gelegenheid waarbij het lintje uitgereikt zou worden maar de uitreiking werd uitgesteld. Victor Rutten is opgeleid als bioloog met specialisatie immunologie. In 1979 werd hij aangesteld bij de toenmalige Werkgroep Immunologie bij de Faculteit Diergeneeskunde, een piepklein groepje dat de immunologie binnen diergeneeskunde moest opzetten. Hij ontwikkelde het onderwijs in de veterinaire immunologie en paste dit curriculum in de loop van 40 jaar aan in lijn met de enorme wetenschappelijke ontwikkeling die het vakgebied doorgemaakt heeft.

Naast onderwijs heeft Victor de onderzoekslijn klinische immunologie enorm sterk gemaakt. Een aparte vermelding verdient zijn vele werk in ontwikkelingslanden. Van 1988-1997 was hij visiting professor bij de Veterinaire Faculteit van de University van Zimbabwe in Harare. Sinds 2006 is hij in deeltijd aangesteld als hoogleraar bij het Department Veterinary Tropical Diseases van de veterinaire faculteit van de Universiteit van Pretoria in  Zuid-Afrika. Vanuit deze laatste aanstelling heeft hij veel onderzoek verricht aan mycobacteriële infecties in wilde dieren. Hij begeleidde studenten en promovendi die werkten aan tuberculose in onder meer leeuwen, olifanten en bizons.

Victor heeft ook veel betekend voor internationale professionele groepen zoals de Veterinary Immunology Association en de European Veterinary Immunology Group, en recent kreeg hij een subsidie voor het opzetten van een internationaal educatie-netwerk van de Council on International Veterinary Medical Education. Ook binnen de Faculteit Diergeneeskunde heeft Victor zijn bestuurlijke sporen verdiend. Zo is hij jarenlang lid geweest van de examencommissie bachelor en was hij voorzitter van de Master Onderwijs Commissie Onderzoek. Victor zijn aanstelling in Zuid Afrika loopt nog door en hij coördineert vanuit Utrecht nog het Erasmus+ project ‘’Elephant’’. Een project dat hij opgezet heeft en op zijn lijf geschreven is: de implementatie van een One Health benadering in onderwijs en onderzoekstraining binnen een samenwerking van vijf Zuid Afrikaanse en twee Europese universiteiten en het Southern African Wildlife College.

Kortom, een zeer terechte onderscheiding voor een Utrechtse wetenschapper met een brede blik op samenwerking in de wereld!