25 maart 2019

Koning opent netwerk van laadpalen voor op- èn ontladen elektrische auto’s

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Utrecht een netwerk van laadpalen geopend dat elektrische auto’s kan op- èn ontladen. Met deze nieuwe techniek is het nu mogelijk om zonne-energie op te slaan in een elektrische auto en op een later moment terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het Utrecht Sustainability Institute en onderzoekers van de Universiteit Utrecht werken al sinds 2012 mee aan deze ontwikkeling.

Wanneer de zon fel schijnt maar er minder elektriciteit wordt gebruikt, kan de auto de energie die ‘over’ is in de autobatterij opslaan voor momenten met een tekort aan energie, zoals tijdens de spits. “Met één auto kun je een huis tien dagen van stroom voorzien,” aldus Robin Berg, directeur van We Drive Solar en alumnus sociale geografie van de Universiteit Utrecht. Samen met onder meer Renault ontwikkelde We Drive Solar het netwerk van deze ‘bidirectionele’ laadpalen.

Smart Solar Charging

De Universiteit Utrecht draagt al sinds 2012 bij aan deze ontwikkeling, die onlangs is versneld dankzij  het project ‘Smart Solar Charging’. Het Utrecht Sustainability Institute is penvoerder van dit project waarin de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht samenwerken met zes bedrijven in vijf proeftuinen in de regio Utrecht.

Utrecht als pionier

Utrecht is de eerste Nederlandse gemeente die dit energie- en mobiliteitssysteem op grote schaal gaat implementeren. Verspreid over de stad komen ten minste 145 bidirectionele laadpunten. Zo ook op het Utrecht Science Park, een van de proeftuinen waar onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de energiewinst en het gebruiksgemak van het nieuwe systeem gaan evalueren.

 

USI-directeur Carolien van Hemel en Renault Zero-energy manager Simon Smit bij de bidirectionele auto’s in het Utrechtse Lombok.

Slimme energienetwerken

De Utrechtse wereldprimeur is drievoudig. Ten eerste heeft de Domstad nu het eerste stadsbrede netwerk van bidirectionele laadpalen aan de openbare weg. Deze laadpalen kunnen communiceren met bidirectionele elektrische auto’s dankzij een tweede primeur: het nieuwe ISO 15118-protocol voor bidirectioneel laden. Daarmee kunnen elektrische auto’s in de toekomst overal deel uit maken van netwerken die energie opslaan en terug leveren aan het net, de zogenoemde slimme energienetwerken. De derde primeur is dat We Drive Solar de allereerste bidirectionele Renault Zoes gaat toepassen in zijn deelautonetwerk. Deze gecombineerde doorbraak is het resultaat van jarenlange intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Franse partners.

Duurzame doorbraak

“Deze drievoudige wereldprimeur illustreert tot welke duurzame doorbraken meerjarige samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden kan leiden,” zegt Carolien van Hemel, directeur van het Utrecht Sustainability Institute. “Utrecht mag heel trots zijn op dit resultaat.”