Koen Leurs ontvangt fellowship van het NIAS

Digital migration © Flickr - Mark U Sunger
London Heathrow immigratie poll © Flickr - Mark U Sunger

Dr. Koen Leurs heeft een fellowship van het NIAS-KNAW (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) toegekend gekregen. Met deze fellowship gaat hij per september 2020 10 maanden onderzoek verrichten ten behoeve van zijn nieuwe boek ‘Digital Migration’.

Boek Digital Migration

Migratie en digitalisering zijn fundamentele drijfveren van economische, culturele, maatschappelijke en politieke transformatie. In het boek “Digital Migration”, onder contract bij Sage, bespreekt Leurs hoe deze twee processen verbonden zijn.

Dr. Koen Leurs. Foto: Ivar Pel
Dr. Koen Leurs

Digitale migratiestudies

Met digitale migratiestudies verwijst hij naar een interdisciplinair onderzoeksterrein dat is ontstaan op het grensvlak van media-, migratie- en technologiestudies, feministische en postkoloniale theorie. Digitale migratie verwijst naar de ontologische implicaties van de toenemende digitalisering en dataficatie van menselijke mobiliteit, binnen landen en over de grenzen heen. Het houdt zich ook bezig met epistemologische, methodologische en ethische vragen die naar voren komen bij het digitaal bestuderen van deze mobiliteit.

Focusgebied onderzoek

In het bijzonder zal Leurs onderzoeken hoe digitale migratie sommige migranten includeert en anderen uitsluit; hoe verschillende wetenschappelijke disciplines de relaties tussen migratie en digitalisering onderzoeken en welke methodologische en ethische vraagstukken het bestuderen van mobiliteit via het digitale domein oproepen.

NIAS-KNAW 

Dr. Koen Leurs maakt bij NIAS deel uit van een select gezelschap van ongeveer 60 onderzoekers, artiesten en schrijvers. NIAS is een van de instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het instituut bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van de mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen. Het stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. NIAS is in Amsterdam gevestigd.