31 januari 2017

Klimaatwinst voor biomassa binnen zes jaar

Bos in het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten

Wanneer biomassa in de vorm van houtpellets wordt bijgestookt in kolencentrales levert dit binnen ongeveer twintig jaar klimaatvoordelen op ten opzichte van reguliere fossiele elektriciteit. Als de pellets worden gemaakt van houtresiduen of van bomen die bij het uitdunnen van een bos worden weggehaald is er zelfs binnen zes jaar al klimaatwinst. Het soort hout dat wordt gebruikt is dus erg belangrijk. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat werd gepubliceerd in het vaktijdschrift GCB Bioenergy.

Verschillende Europese landen waaronder Nederland importeren houtpellets uit het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten om deze in elektriciteitscentrales te verbranden en zo elektriciteit op te wekken. Houtpellets zijn korrels samengeperst hout van ongeveer drie centimeter groot. Ze worden meestal gemaakt van gekapt hout dat te klein is om te verwerken tot zaaghout, van uitgedunde bomen, of van zogenaamde houtresiduen - hout dat achterblijft na de kap of dat overblijft in houtzagerijen. Het gebruik van grotere stammen voor pelletproductie is economisch vaak geen optie, omdat deze stammen als zaaghout voor bijvoorbeeld de bouw meer opleveren.

Besparing van CO-uitstoot

Als de CO2 die bij de verbranding van houtpellets vrijkomt wordt weggestreept tegen de CO2 die de bomen in hun leven opnemen, is een CO2-uitstootbesparing van zo’n 70% mogelijk in vergelijking met fossiele brandstoffen. Ongeveer 30% van de uitstoot blijft bestaan en wordt veroorzaakt door de productie en het transport van de pellets. Er zijn echter meer factoren om rekening mee te houden. Hout dat niet tot pellets verwerkt wordt, kan bijvoorbeeld wegrotten of verwerkt worden tot papier, waarbij er na verloop van tijd ook broeikasgassen vrijkomen. Het is dus van belang om te kijken hoe lang het duurt voordat het verbranden van houtpellets voor elektriciteitsproductie leidt tot CO2-uitstootbesparing, en dus klimaatwinst, ten opzichte van alternatieve bestemmingen van het hout.

Energiewetenschappers van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en het Oak Ridge National Laboratory in de Verenigde Staten concluderen dat elektriciteit uit houtpellets binnen nul tot 21 jaar leidt tot klimaatwinst. Dit wil zeggen dat het opstoken van houtpellets binnen 21 jaar tot minder CO2-uitstoot leidt dan alternatieve bestemmingen voor het hout, waarbij de elektriciteit uit fossiele brandstoffen wordt gehaald. Wanneer residuen of uitgedund hout worden gebruikt om de pellets te maken is er zelfs al binnen nul tot zes jaar klimaatwinst.

Uit het juiste hout gesneden

“Met name het gebruik van houtresiduen en uitgedund hout leidt tot snelle klimaatwinst, sneller dan in eerdere studies werd gevonden”, vertelt Floor van der Hilst, energiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht. “Mits de pellets uit het juiste hout worden geperst, leidt het inzetten van houtpellets ter vervanging van kolen in kolencentrales al snel tot CO2-uitstootbesparing en dus tot klimaatwinst.”

Publicatie

Hanssen, S. V., Duden, A. S., Junginger, M., Dale, V. H. and van der Hilst, F. (2017), Wood pellets, what else? Greenhouse gas parity times of European electricity from wood pellets produced in the south-eastern United States using different softwood feedstocks. GCB Bioenergy. doi:10.1111/gcbb.12426