Klimaatwetenschappers van start met nationaal initiatief klimaatonderzoek

© iStockphoto.com/stockstudioX
© iStockphoto.com/stockstudioX

Een breed gezelschap van Nederlandse klimaatonderzoekers, waaronder de Utrechtse onderzoekers Sanli Faez (Bètawetenschappen), Liesbeth van de Grift (Geesteswetenschappen) en Marjolijn Haasnoot (Geowetenschappen), verenigt zich op verzoek van de KNAW en NWO in een taskforce. Deze groep zal nog voor de zomer een rapport uitbrengen over de oprichting van een nieuw netwerkinstituut voor wetenschapsbreed klimaatonderzoek. De taskforce gaat bekijken hoe Nederlandse klimaatonderzoekers uit alle vakgebieden hun krachten kunnen bundelen voor een gezamenlijke agenda voor klimaatonderzoek en hoe bestaande kennis en kunde beter kan worden gestroomlijnd en geïntegreerd. De werktitel voor dit geheel is Nationaal Initiatief Klimaatonderzoek.

De taskforce is samengesteld uit onderzoekers van kennisinstellingen uit het hele land, met een zo breed mogelijk palet aan expertises – van omgevingspsychologie tot watermanagement, van klimaatgeschiedenis tot innovatiestudies - binnen het klimaatonderzoek. De groep zal wanneer nodig uitgebreid worden met specifieke expertises.

Veelomvattend probleem gezamenlijk aanpakken

De oprichting van deze taskforce volgt uit een advies van de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) en uit het inzicht dat verschillende, deels ver uit elkaar liggende vormen van klimaat-gerelateerd onderzoek in de toekomst verregaand zullen moeten samenwerken. Uit de inventarisatie van de PCNI bleek onder meer dat Nederlandse wetenschappers de problemen rond klimaatverandering dermate veelomvattend en urgent vinden, dat de verzamelde Nederlandse wetenschap hier zo spoedig mogelijk de handen ineen zou moeten slaan.

Op basis van het advies besloten NWO en KNAW een drietal sporen uit te werken: 1) een nationaal pact met alle partijen in Nederland die aan klimaat-gerelateerd onderzoek werken, 2) een instituut-nieuwe-stijl dat kan fungeren als netwerkorganisatie en de coördinatie van onderzoek op zich kan nemen, en 3) het opzetten van een programma voor integraal klimaatonderzoek. Beide organisaties vragen de taskforce om deze drie sporen verder uit te werken en te concretiseren.

Samenstelling Taskforce

Naast de Utrechtse onderzoekers Sanli Faez, Liesbeth van de Grift en Marjolijn Haasnoot (Deltares/UU) bestaat de taskforce verder uit Heleen de Coninck (voorzitter; TU/e, RU), Han Dolman (NIOZ), Jan Willem Erisman (UL), Carolien Kroeze (WUR), Andrea Ramirez (TUD), Gerard van der Steenhoven (KNMI), Linda Steg (RUG) en Diana Suhardiman (KITLV-KNAW).

Meer informatie
Persbericht KNAW