Klimaat geen argument bij draagvlak voor CO2-opslag

Nederlanders vinden argumenten over klimaatverandering niet overtuigend in discussies over draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag. Het is veel overtuigender om te stellen dat CO2-opslag onmisbaar is voor de industrie, of dat CO2-afval is dat opgeruimd hoort te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Policy. Het onderzoek is belangrijk omdat ondergrondse CO2-opslag volgens het nationale Energieakkoord onvermijdelijk is in de overgang naar duurzame energie.

Publieke discussie ondergronds CO2-opslag

Na een heftige publieke discussie werd in 2010 en 2011 besloten om projecten om CO2 op te slaan onder Barendrecht en in Noord-Nederland af te blazen. Innovatiewetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzochten welke argumenten burgers het meest overtuigend vonden in deze discussie. De onderzoekers lieten een representatieve steekproef van 920 respondenten paren van argumenten over de ondergrondse opslag van CO2 rangschikken op overtuigingskracht. De helft van de respondenten kreeg argumenten voor CO2-opslag voorgeschoteld, de andere helft tegenargumenten.

Argument klimaatprobleem geen draagvlak

“Het klimaatprobleem is het meest gebruikte argument om draagvlak te winnen, maar de meeste Nederlanders lijken daarvan niet onder de indruk”, vertelt onderzoeker Frank van Rijnsoever. “Je kunt de discussie beter richten op de economische noodzaak van CO2-opslag en mensen aanspreken op hoe je met afvalproducten zoals CO2 hoort om te gaan.”

Nieuwsgierig naar welke argumenten wél draagvlak hebben? Bekijk hier (pdf) de meest overtuigende voor- en tegenargumenten.

Tegenargumenten zijn overtuigender

De tegenargumenten in de discussie bleken overtuigender dan de voorargumenten, met als meest overtuigend tegenargument dat het beter is om geen CO2 te produceren dan om het op te slaan.  “Het is makkelijker om mensen te overtuigen van de nadelen van een nieuwe technologie, dan van de voordelen”, zegt collega-onderzoeker Kevin Broecks. “Voorstanders staan in dit soort discussies vaak al meteen met 1-0 achter.”

Verder blijkt dat verschillende groepen nadruk leggen op andere argumenten. Ongeveer 10% van de mensen laat zich sterk leiden door argumenten over lokale risico’s, zoals waardedaling van de woning, aardbevingen en verstikking. “Deze groep is relatief klein, maar heeft vaak een sterke stem in dit soort discussies”, aldus Van Rijnsoever.

Vooral CO2-opslag, maar ook andere energiebronnen

De onderzoekers hopen dat deze resultaten helpen om het maatschappelijke debat rond CO2-opslag aansprekender te maken. Het onderzoek is vooral gericht op het draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag in het algemeen, en niet op een specifieke locatie. De bevindingen zijn ook deels van toepassing op andere energiebronnen, zoals windenergie.

Sustainability Universiteit Utrecht

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie