16 juni 2015

Kitty Bouwman in Reformatorisch Dagblad over goddelijk en geestelijk moederschap

The Saint Augustine Taken to School by Saint Monica  (1413-1415). Artist: Nicolo di Pietro - Wikimedia Commons
The Saint Augustine Taken to School by Saint Monica (1413-1415). Artist: Nicolo di Pietro - Wikimedia Commons

Dr. Kitty Bouwman promoveerde eerder deze maand op moederschapsbeelden in het werk van de kerkvader Augustinus (354-430). Het Reformatorisch Dagblad interviewde haar over haar proefschrift.

Dr. Kitty Bouwman
Dr. Kitty Bouwman

Moederschapssymbolen

Hoewel we God van oudsher zien als vaderfiguur, heeft God in de Bijbel en in de vroegchristelijke kerk ook veel moederlijke aspecten, legde Bouwman uit. In het werk van Augustinus ontdekte ze veel beelden van het goddelijk en geestelijk moederschap. Zo onderzocht ze symbolen die verwijzen naar moederlijke ervaringen: onder andere conceptie, zwangerschap, baren, zogen, voeden en de groei naar de fase van kind en peuter (door melk en brood).

Herwaardering van het moederlijke

In haar proefschrift pleit Bouwman voor hernieuwde aandacht voor het voedende aspect van God, de heilsweg van moeder Wijsheid. Bouwman zei daarover tegen het RD: "Met de gedachte van God als Vader is niets mis, maar er is ook veel dat ervoor pleit om het moederlijke van God opnieuw een plaats te geven. En dan verwijs ik voor- al naar de Wijsheid als moeder, die de vaste spijzen die ze gebruikt omzet in melk voor nieuwe gelovigen. De Wijsheid maakt echter geen deel uit van de Drie-eenheid maar is het eerste schepsel maar daarom niet onbelangrijk."