Kinderen uit kansarme wijken maken kennis met de universiteit

Samenwerkingsconvenant IMC Weekendschool Utrecht en Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht en IMC Weekendschool Utrecht hebben op 17 december een samenwerkingsconvenant ondertekend. Met dit convenant willen zij de samenwerking versterken en nieuwsgierige jongeren de kans geven al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de Universiteit Utrecht, haar medewerkers en  onderwijs. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur, ondertekende het convenant namens de Universiteit Utrecht.

Diversiteit en lokale initiatieven

IMC Weekendschool Utrecht brengt kinderen uit kansarme wijken in contact met professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. Door deze ontmoetingen zijn  leerlingen zich bewuster van hun kwaliteiten, weten ze beter waar ze warm van worden en voelen ze zich meer verbonden met de maatschappij. De Universiteit Utrecht deelt deze waarden en is enthousiast over de versterking van de samenwerking van beide partijen.

Huidige afspraken

De Universiteit Utrecht gaat in de eerste plaats lessen mee organiseren voor de IMC Weekendschool. De universiteit is op dit moment al betrokken bij de invulling van de volgende vakken:

  • Sociale Wetenschappen: Een minicollege over Social Media door Leoniek Wijngaards, onderwijsdirecteur Sociale Wetenschappen
  • Diergeneeskunde: Een 3-daags vak, gecoördineerd door een docent van de faculteit. De lessen worden gegeven door studenten en docenten.
  • Geneeskunde: Een vak georganiseerd in samenwerking met het diversiteit & inclusiviteitsproject van het UMC Utrecht.

De lessen worden georganiseerd voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. Naast het organiseren van lessen, stelt de Universiteit Utrecht zalen beschikbaar voor de lessen en natuurlijk de feestelijke diploma-uitreiking, die na het volgen van de Weekendschool in het net zo feestelijke Academiegebouw plaats gaat vinden. Ook stelt de universiteit plaatsen beschikbaar voor de Summerschool Junior.

IMC Weekendschool Utrecht en de Universiteit Utrecht werken al langer samen. In dit convenant leggen de partijen de huidige en toekomstige samenwerkingsafspraken vast, om volwaardige partners van elkaar te worden.

Meer informatie
IMC Weekendschool Utrecht